ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

尢 (รากอักษรจีนที่ 43)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, , 𡯁, 𡯂

+1 ขีดแก้ไข

, 𡯃

+2 ขีดแก้ไข

𡯄, 𡯅, 𡯆, 𡯇, 𡯈, 𡯉, 𡯊, 𫵎

+3 ขีดแก้ไข

, , , , 𡯋, 𡯌, 𡯍, 𡯎, 𭕍

+4 ขีดแก้ไข

, , , , , , 𡯏, 𡯐, 𡯑, 𡯒, 𡯓, 𡯔, 𡯕, 𡯖, 𡯗, 𡯘, 𡯙, 𫵏

+5 ขีดแก้ไข

, , , 𡯚, 𡯛, 𡯜, 𡯝, 𡯞, 𡯟, 𡯠, 𡯡, 𫵐, 𭕎, 𰍭

+6 ขีดแก้ไข

, , , , 𡯢, 𡯣, 𡯤, 𡯦, 𡯧, 𰍮

+7 ขีดแก้ไข

, 𡯨, 𡯩, 𡯪, 𡯫, 𡯬, 𡯭, 𡯮, 𡯯, 𡯰, 𡯱, 𡯲, 𰍯

+8 ขีดแก้ไข

, , , , 𡯳, 𡯴, 𡯵, 𡯶, 𡯷, 𡯸, 𫵑, 𭕏, 𭕐

+9 ขีดแก้ไข

, , , , 𡯹, 𡯺, 𡯻, 𡯼, 𡯽, 𡯾, 𡯿, 𡰀, 𡰁, 𡰂, 𪨇

+10 ขีดแก้ไข

, , , , , 𡰃, 𡰄, 𡰅, 𡰆, 𡰇, 𡰈, 𡰉, 𡰊, 𪨈, 𭕑, 𭕒

+11 ขีดแก้ไข

𡰋, 𡰌, 𡰍, 𡰎, 𡰏, 𭕓

+12 ขีดแก้ไข

, 𡰐, 𡰑, 𡰒, 𡰓, 𡰔, 𡰕, 𫵒

+13 ขีดแก้ไข

𡰖, 𡰗, 𡰘, 𡰙, 𡰚

+14 ขีดแก้ไข

, , 𡰛, 𡰜

+18 ขีดแก้ไข

𡰝, 𡰞

+19 ขีดแก้ไข

𡰟, 𡰠

+22 ขีดแก้ไข

𡰡, 𡰢