ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

欠 (รากอักษรจีนที่ 76)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

+2 ขีด

แก้ไข

𣢀𭭄

+3 ขีด

แก้ไข

𣢁𣢂𣢃𣢄𣢅𣢆𣢇𣢈𬅝𬅞

+4 ขีด

แก้ไข

𣢉𣢊𣢋𣢌𣢍𣢎𣢏𣢐𣢑𣢒𣢓𣢔𣢕𣢖𪴩𬅟𭭅𭭆𰙊𰙋

+5 ขีด

แก้ไข

𣢗𣢘𣢙𣢚𣢛𣢜𣢝𣢞𣢟𣢠𣢡𣢢𣢣𣢤𣢥𣢦𪴪𪴫𬅠𬅡𰙌

+6 ขีด

แก้ไข

𣢧𣢨𣢩𣢪𣢫𣢬𣢭𣢮𣢯𣢰𣢱𣢲𣢳𣢴𣢵𣢶𣢷𣢸𣢹𬅢𬅣𭭇𭭈𭭉𭭊𭭋

+7 ขีด

แก้ไข

𣢺𣢻𣢼𣢽𣢾𣢿𣣀𣣁𣣂𣣃𣣄𣣅𣣆𣣇𪴬𪴭𬅤𬅥𬅦𬅧𬅨𭭌𰙍𰙎

+8 ขีด

แก้ไข

⁕、欿𣣈𣣉𣣊𣣋𣣌𣣍𣣎𣣏𣣐𣣑𣣒𣣓𣣔𣣕𣣖𣣗𣣘𣣙𣣚𣣛𣣜𪴮𬅩𬅪𭭍𭭎𭭏𰙏𰙐𰙑

+9 ขีด

แก้ไข

𣣝𣣞𣣟𣣠𣣡𣣢𣣣𣣤𣣥𣣦𣣧𣣨𣣩𣣪𣣫𣣭𣣮𣣯𣣰𣣱𪴯𪴰𬅫𬅬𭭐𭭑𰙒𰙓𰙔𰙕𱤷𱤸

+10 ขีด

แก้ไข

㰿𣣲𣣳𣣴𣣵𣣶𣣷𣣸𣣹𣣺𣣻𣣼𣣽𣣾𣣿𣤀𣤁𣤂𣤃𣤄𣤅𣤆𣤇𪴱𬅭𬅮𬅯𭭒𰙖𰙗𱤹

+11 ขีด

แก้ไข

𣤈𣤉𣤊𣤋𣤌𣤍𣤎𣤏𣤐𣤑𣤒𣤓𣤔𣤕𣤖𣤗𪴲𭭓𭭔𰙘

+12 ขีด

แก้ไข

𣤘𣤙𣤚𣤛𣤜𣤝𣤞𣤟𬅰𬅱𭭕𭭖

+13 ขีด

แก้ไข

𣤠𣤡𣤢𣤣𣤤𣤥𣤦𣤧𬅲𰙙

+14 ขีด

แก้ไข

𣤨𣤩𣤪𣤫𬅳𱤺

+15 ขีด

แก้ไข

𣤬𣤭𣤮𣤯𣤰

+16 ขีด

แก้ไข

𣤱𣤲𣤳𪴳𭭗

+17 ขีด

แก้ไข

𣤴𣤵𣤷𣤸𬅴

+18 ขีด

แก้ไข

𣤶𣤹𣤺𣤻𣤼

+19 ขีด

แก้ไข

𣤽𬅵

+20 ขีด

แก้ไข

𣤾𪴴

+21 ขีด

แก้ไข

𣤿𣥀

+22 ขีด

แก้ไข

𣥁