ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

刀 (รากอักษรจีนที่ 18)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

𠚣

+1 ขีด

แก้ไข

𠚤

+2 ขีด

แก้ไข

𠚥𠚦𠚧𠚨𠚩𠚪𠚫𠚬𭃂𭃃𭃄𰄙𰄚

+3 ขีด

แก้ไข

𠚭𠚮𠚯𠚰𠚱𠚲𠚳𠚴𠚶𠚻𫥰𫥱𭃅𭃆𭃇𰄛𰄜𰄝

+4 ขีด

แก้ไข

𠚵𠚷𠚸𠚹𠚺𠚼𠚽𠚾𠚿𠛀𠛁𠛂𠛃𠛄𠛅𠛆𠛇𠛈𠛉𠛊𠛋𠛌𠛍𪞾𪞿𪟀𫥲𫥳𫥴𭃈𭃉𭃊𭃋𭃌𰄞𰄟𰄠𰄡𰄢𱐒𱐓𱐔𱐕

+5 ขีด

แก้ไข

⁕、𠛎𠛏𠛐𠛑𠛒𠛓𠛔𠛕𠛖𠛗𠛘𠛙𠛚𠛛𠛜𠛝𠛞𠛟𠛠𠛡𠛢𠛣𠛤𠛥𠛦𪟁𪟂𫥵𫥶𫥷𫥸𫥹𫥺𫥻𭃍𭃎𭃏𭃐𭃑𭃒𭃓𭃔𰄣𰄤𰄥𰄦𱐖𱐗

+6 ขีด

แก้ไข

𠛧𠛨𠛩𠛪𠛫𠛬𠛭𠛮𠛯𠛰𠛱𠛲𠛳𠛴𠛵𠛶𠛷𠛸𠛹𠛺𠛻𠛼𠛽𠛾𠛿𠜀𠜁𠜂𠜃𠜄𠜅𠜆𠜇𠜈𠜉𠜊𠜋𠜌𠜍𠜎𠜏𪟃𪟄𪟅𫥼𫥽𫥾𫥿𭃕𭃖𭃗𭃘𭃙𭃚𭃛𭃜𭃝𭃞𭃟𭃠𭃡𰄧𰄨𰄩𰄪𰄫𱐘𱐙

+7 ขีด

แก้ไข

𠜐𠜑𠜒𠜓𠜔𠜕𠜖𠜗𠜘𠜙𠜚𠜛𠜜𠜝𠜞𠜟𠜠𠜡𠜢𠜣𠜤𠜥𠜦𠜧𠜨𠜩𠜪𠜫𠜬𠜭𠜮𠜯𠜰𪟆𪟇𫝐𫦀𫦁𭃢𭃣𭃤𭃥𭃦𭃧𭃨𰄬𰄭𰄮𰄯𰄰𰄱𰄲𱐚𱐛

+8 ขีด

แก้ไข

𠜱𠜲𠜳𠜴𠜵𠜶𠜷𠜸𠜹𠜺𠜻𠜼𠜽𠜾𠜿𠝀𠝁𠝂𠝃𠝄𠝅𠝆𠝇𠝈𠝉𠝊𠝋𠝌𠝍𠝎𠝏𠝐𠝑𠝒𠝓𠝔𠝕𠝖𠝗𠝘𠝙𠝚𠝛𠝜𠝶𪟈𪟉𫦂𫦃𫦄𫦅𭃩𭃪𭃫𭃬𭃭𭃮𭃯𭃰𭃱𭃲𭃳𰄳𰄴𰄵𰄶𱐜𱐝𱐞𱐟𱐠

+9 ขีด

แก้ไข

𠝝𠝞𠝟𠝠𠝡𠝢𠝣𠝤𠝥𠝦𠝧𠝨𠝩𠝪𠝫𠝬𠝭𠝮𠝯𠝰𠝱𠝲𠝳𠝴𠝵𠝷𠝸𠝹𠝺𠝻𠝼𠝽𠝾𪟊𪟋𪟌𪟍𫦆𫦇𫦈𫦉𫦊𫦋𫦌𭃴𭃵𭃶𭃷𭃸𭃹𭃺𭃻𭃼𭃽𭃾𰄷𰄸𰄹𰄺

+10 ขีด

แก้ไข

𠝿𠞀𠞁𠞂𠞃𠞄𠞅𠞆𠞇𠞈𠞉𠞊𠞋𠞌𠞍𠞎𠞏𠞐𠞑𠞒𠞓𠞔𠞕𠞖𠞗𠞘𠞙𠞚𠞛𠞝𠞞𠞟𠞠𠞡𠞢𠞣𠞤𪟎𪟏𪟐𫦍𫦎𫦏𫦐𫦑𭃿𭄀𭄁𭄂𭄃𭄄𭄅𱐡

+11 ขีด

แก้ไข

𠞥𠞦𠞧𠞨𠞩𠞪𠞫𠞬𠞭𠞮𠞯𠞰𠞱𠞲𠞳𠞴𠞵𠞶𠞷𠞸𠞹𠞺𠞻𠞼𠞽𠞾𠞿𠟀𠟁𪟑𪟒𪟓𫦒𫦓𫦔𭄆𭄇𭄈𭄉𭄊𭄋𭄌𭄍𭄎𭄏𰄻𰄼𰄽𱐢𱐣

+12 ขีด

แก้ไข

𠟂𠟃𠟄𠟅𠟆𠟇𠟈𠟉𠟊𠟋𠟌𠟍𠟎𠟏𠟐𠟑𠟒𠟓𠟔𠟕𠟖𠟗𠟘𠟙𠟚𠟛𠟜𠟝𠟞𠟟𠟡𠟢𠟣𠟤𠟥𫦕𫦖𫦗𫦘𫦙𭄐𭄑𰄾𰄿𰅀𰅁𰅂𱐤

+13 ขีด

แก้ไข

𠟠𠟦𠟧𠟨𠟩𠟪𠟫𠟬𠟭𠟮𠟯𠟰𠟱𠟲𠟳𠟴𠟵𠟶𠟷𠟸𠟹𪟔𫦚𭄒𰅃

+14 ขีด

แก้ไข

𠟺𠟻𠟼𠟽𠟾𠟿𠠀𠠁𠠂𠠃𠠄𠠅𠠆𠠇𠠈𠠉𠠊𪟕𪟖𭄓𭄔𭄕𭄖𭄗𰅄𱐥

+15 ขีด

แก้ไข

𠠌𠠍𠠎𠠏𠠐𠠑𠠒𠠓𠠔𠠕𠠖𠠗𠠘𠠙𠠚𫦛𭄘𭄙𰅅𰅆𰅇

+16 ขีด

แก้ไข

𠠛𠠜𠠝𠠞𠠟𠠠𫦜𫦝𫦞𭄚𭄛𱐦

+17 ขีด

แก้ไข

𠠡𠠢𠠣𫦟𫦠𭄜

+18 ขีด

แก้ไข

𠠤𠠦𠠧𠠨𠠩𱐧𱐨

+19 ขีด

แก้ไข

𠠥𠠪𠠫𠠬𠠭

+21 ขีด

แก้ไข

𠠮𫦡𰅈

+22 ขีด

แก้ไข

𠠯𭄝

+23 ขีด

แก้ไข

𫦢

+24 ขีด

แก้ไข

𠠰𠠱𫦣