ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

音 (รากอักษรจีนที่ 180)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+2 ขีดแก้ไข

+3 ขีดแก้ไข

𩐗𮧶𮧷𱂏

+4 ขีดแก้ไข

𩐘𩐙𫖗

+5 ขีดแก้ไข

𩐚𩐛𩐜𩐝𫖘𬰹𬰺𬰻𮧸

+6 ขีดแก้ไข

𩐞𩐟𩐠𩐡𩐢𩐣𩐤𩐥𩐦𬰼𮧹𮧺𲊧

+7 ขีดแก้ไข

𩐧𩐨𩐩𩐪𩐫𩐬𬰽𮧻𱂐𱂑

+8 ขีดแก้ไข

𩐭𩐮𩐯𩐰𲊨

+9 ขีดแก้ไข

𩐱𩐲𩐳𩐴𫖙𮧼𱂒𱂓𲊩

+10 ขีดแก้ไข

𩐵𩐶𩐷𩐸𮧽

+11 ขีดแก้ไข

𩐹𩐺𩐻𩐼𩐽𩐾𫖚

+12 ขีดแก้ไข

𩐿𩑀𩑁𫖛𮧾

+13 ขีดแก้ไข

𩑂𩑃𩑄𩑅𩑆𮧿

+14 ขีดแก้ไข

𩑇

+15 ขีดแก้ไข

𩑈

+16 ขีดแก้ไข

𫖜

+17 ขีดแก้ไข

𬰾

+18 ขีดแก้ไข

𩑉

+24 ขีดแก้ไข

𩑊