ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

比 (รากอักษรจีนที่ 81)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+2 ขีดแก้ไข

+3 ขีดแก้ไข

𠂱𣬂𣬃

+4 ขีดแก้ไข

𣬄𣬅𣬆𣬇

+5 ขีดแก้ไข

𭯊

+6 ขีดแก้ไข

𣬈𣬉𣬊𭯋𭯌𭯍𭯎

+7 ขีดแก้ไข

𣬋𣬌𭯏𰚋

+8 ขีดแก้ไข

𬆹𭯐𭯑

+9 ขีดแก้ไข

𣬍𬆺𰚌

+10 ขีดแก้ไข

𣬎𣬏𣬐𣬑𪵕

+11 ขีดแก้ไข

𣬒

+12 ขีดแก้ไข

𣬓𣬔

+13 ขีดแก้ไข

𣬕

+15 ขีดแก้ไข

𣬖𬆻

+16 ขีดแก้ไข

𣬗𣬘

+18 ขีดแก้ไข

𣬙

+23 ขีดแก้ไข

𣬚