ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

比 (รากอักษรจีนที่ 81)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+2 ขีดแก้ไข

+3 ขีดแก้ไข

𠂱, 𣬂, 𣬃

+4 ขีดแก้ไข

𣬄, 𣬅, 𣬆, 𣬇

+5 ขีดแก้ไข

, , , , 𭯊

+6 ขีดแก้ไข

, 𣬈, 𣬉, 𣬊, 𭯋, 𭯌, 𭯍, 𭯎

+7 ขีดแก้ไข

𣬋, 𣬌, 𭯏, 𰚋

+8 ขีดแก้ไข

𬆹, 𭯐, 𭯑

+9 ขีดแก้ไข

𣬍, 𬆺, 𰚌

+10 ขีดแก้ไข

𣬎, 𣬏, 𣬐, 𣬑, 𪵕

+11 ขีดแก้ไข

𣬒

+12 ขีดแก้ไข

𣬓, 𣬔

+13 ขีดแก้ไข

, 𣬕

+15 ขีดแก้ไข

𣬖, 𬆻

+16 ขีดแก้ไข

𣬗, 𣬘

+18 ขีดแก้ไข

𣬙

+23 ขีดแก้ไข

𣬚