ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

戶 (รากอักษรจีนที่ 63)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, ,

+1 ขีดแก้ไข

, 𢨤, 𢨥, 𭟿

+2 ขีดแก้ไข

𢨦, 𢨧, 𢨨, 𢨩

+3 ขีดแก้ไข

, , , , 𢨪, 𢨫, 𢨬, 𢨭, 𢨮, 𭠀

+4 ขีดแก้ไข

, , , , 㦿, , 𢨯, 𢨰, 𢨱, 𢨲, 𢨳, 𢨴, 𢨵, 𫼉, 𭠁, 𭠂

+5 ขีดแก้ไข

, , , , , 𢨶, 𢨷, 𢨸, 𢨹, 𢨺, 𢨻, 𢨼, 𢨽, 𢨾, 𢨿, 𢩀, 𢩁, 𢩂, 𢩃, 𢩄, 𪭘, 𫼊, 𭠃, 𭠄, 𭠅, 𭠆

+6 ขีดแก้ไข

, , , , 𢩅, 𢩆, 𢩇, 𢩈, 𢩉, 𢩊, 𢩋, 𢩌, 𫼋, 𫼌

+7 ขีดแก้ไข

, 𢩍, 𢩎, 𢩏, 𢩐, 𪭙, 𫼍, 𫼎

+8 ขีดแก้ไข

, , 𢩑, 𢩒, 𢩓, 𢩔, 𢩕, 𫼏, 𫼐, 𭠇, 𭠈, 𭠉, 𰒴

+9 ขีดแก้ไข

𢩖, 𢩗, 𤟵, 𫼑

+10 ขีดแก้ไข

𢩘, 𢩙, 𢩚, 𢩛

+11 ขีดแก้ไข

𢩜, 𢩝, 𢩞, 𪭚, 𭠊, 𰒵

+12 ขีดแก้ไข

𢩟, 𭠋, 𰒶

+13 ขีดแก้ไข

𢩠

+14 ขีดแก้ไข

𢩡, 𨐳

+17 ขีดแก้ไข

𢩢

+18 ขีดแก้ไข

𪭛

+19 ขีดแก้ไข

𢩣, 𢩤

+20 ขีดแก้ไข

𭠌

+21 ขีดแก้ไข

𫼒