ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

舟 (รากอักษรจีนที่ 137) แก้ไข

−2 ขีด แก้ไข

𠔾

+0 ขีด แก้ไข

𠂨

+1 ขีด แก้ไข

𦨇

+2 ขีด แก้ไข

𦨈𦨉𦨊𦨋𦨌𦨍𬜑

+3 ขีด แก้ไข

𦨎𦨏𦨐𦨑𦨒𦨓𦨔𫇚𬜒𱼶

+4 ขีด แก้ไข

𦨕𦨖𦨗𦨘𦨙𦨚𦨛𦨜𦨝𦨞𦨟𦨠𮎃𮎄𰰋𱼷𱼸

+5 ขีด แก้ไข

𦨡𦨢𦨣𦨤𦨥𦨦𦨧𦨨𦨩𦨪𦨫𦨬𦨭𦨮𮎅𮎆𮎇𮎈𮎉𮎊𰰌

+6 ขีด แก้ไข

𦨯𦨰𦨱𦨲𦨴𦨵𦨶𦨷𦨸𦨹𦨺𦨻𦨼𬜓𮎋𮎌𱼹𱼺

+7 ขีด แก้ไข

𦨳𦨽𦨾𦨿𦩀𦩁𦩂𦩃𦩄𦩅𦩆𦩇𦩈𦩉𬜔𮎍𮎎𮎏𮎐𮎑𰰍

+8 ขีด แก้ไข

𦩊𦩋𦩌𦩍𦩎𦩏𦩐𦩑𦩒𦩓𦩔𦩕𦩖𦩗𦩘𦩙𦩚𦩛𦩜𨦞𫇛𬜕𬜖𮎒𮎓𰰎𱼻

+9 ขีด แก้ไข

𦩝𦩞𦩟𦩠𦩡𦩢𦩣𦩤𦩥𦩦𦩧𦩨𦩩𦩪𦩫𦩬𦩭𦩮𦩯𦩰𦩱𦩲𦩳𦩿𫇜𫇝𬜗𰰏𰰐𰰑

+10 ขีด แก้ไข

𦩴𦩵𦩶𦩷𦩸𦩹𦩺𦩻𦩼𦩽𦩾𦪀𦪁𦪂𦪃𦪄𦪅𬜘𬜙𬜚𰰒𱼼𱼽𱼾

+11 ขีด แก้ไข

𦪆𦪇𦪈𦪉𦪊𦪋𦪌𦪍𦪎𦪏𦪐𫇞𬜛𮎔𱼿𱽀𱽁

+12 ขีด แก้ไข

𦪑𦪒𦪓𦪔𦪕𦪖𦪗𦪘𦪙𦪚𦪛𦪜𦪝𦪞𦪟𦪠𦪡𦪢𦪣𦪤𦪥𦪦𦪧𫇟𰰓𱽂

+13 ขีด แก้ไข

𦪨𦪩𦪪𦪫𦪬𦪭𦪮𦪯𦪰𱽃

+14 ขีด แก้ไข

𦪱𦪲𦪳𦪴𦪵𫇠𱽄

+15 ขีด แก้ไข

𦪶𦪷𦪸𦪺𦪻𦪼𬜜𮎕

+16 ขีด แก้ไข

𦪽𦪾𦪿𦫀𦫁𦫂𫇡𫇢𫇣𮎖𮎗

+17 ขีด แก้ไข

𦫃𦫄𱽅

+18 ขีด แก้ไข

𱽆

+19 ขีด แก้ไข

𦫅𦫆

+20 ขีด แก้ไข

𦫇𦫉

+21 ขีด แก้ไข

𦫈

+24 ขีด แก้ไข

𦫊