ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

骨 (รากอักษรจีนที่ 188) แก้ไข

+0 ขีด แก้ไข

+1 ขีด แก้ไข

+2 ขีด แก้ไข

𩨑𩨒𩨓𮪦

+3 ขีด แก้ไข

𩨔𩨕𩨖𩨗𩨘𩨙𩨚𩨛

+4 ขีด แก้ไข

𩨜𩨝𩨞𩨟𩨠𩨡𩨢𩨣𩨤𩨥𩨦𩨧𩨨𩨩𩨪𩨫𲌌

+5 ขีด แก้ไข

𩨬𩨭𩨮𩨯𩨰𩨱𩨲𩨳𩨴𩨵𩨶𩨷𩨸𩨹𩨺𩨻𩨼𮪧𮪨𲌍

+6 ขีด แก้ไข

𩨽𩨾𩨿𩩀𩩁𩩂𩩃𩩄𩩅𩩆𩩇𩩈𫘲𮪩𱅭𱅮𱅯𲌎

+7 ขีด แก้ไข

𩩉𩩊𩩋𩩌𩩍𩩎𩩏𩩐𩩑𩩒𩩓𩩔𩩕𩩖𬴑𬴒𮪪𮪫𮪬

+8 ขีด แก้ไข

骿𩩗𩩘𩩙𩩚𩩛𩩜𩩝𩩞𩩟𩩠𩩡𩩢𩩣𩩤𩩥𩩦𩩧𩩨𩩩𩩪𩩫𩩬𮪭𮪮𮪯𱅰𱅱𱅲𲌏

+9 ขีด แก้ไข

𩩭𩩮𩩯𩩰𩩱𩩲𩩳𩩴𩩵𩩶𩩷𩩸𩩹𩩺𩩻𩩼𩩽𩩾𩩿𫘳𫘴𮪰𮪱𲌐

+10 ขีด แก้ไข

𩪀𩪁𩪂𩪃𩪄𩪅𩪆𩪇𩪈𮪲

+11 ขีด แก้ไข

𩪉𩪊𩪋𩪌𩪍𩪎𩪏𩪐𩪑𩪒𩪓𩪔𩪕𩪖𮪳𮪴𲌑

+12 ขีด แก้ไข

𩪗𩪘𩪙𩪚𩪛𩪜𩪝𩪞𩪟𱅳

+13 ขีด แก้ไข

𩪠𩪡𩪢𩪣𩪤𩪥𩪦𩪧𩪨𩪩𩪪𩪫𮪵𲌒𲌓𲌔

+14 ขีด แก้ไข

𩪬𩪭𩪮𩪯𩪰𩪱

+15 ขีด แก้ไข

𩪲𩪳𩪴𩪵𩪶𮪶

+16 ขีด แก้ไข

𩪷𩪸𩪹𩪺𬴓𮪷𲌕

+17 ขีด แก้ไข

𩪻

+18 ขีด แก้ไข

𩪼𩪽

+19 ขีด แก้ไข

𩪾