ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

匕 (รากอักษรจีนที่ 21)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, 𠤎

+1 ขีดแก้ไข

𪟨

+2 ขีดแก้ไข

, , 𠤏, 𫧇

+3 ขีดแก้ไข

, 𠤐, 𰅡

+4 ขีดแก้ไข

𪟩, 𭅐

+5 ขีดแก้ไข

𠤑, 𠤒, 𠤓, 𠤔, 𠤕

+6 ขีดแก้ไข

, 𠤖, 𭅑, 𰅢

+7 ขีดแก้ไข

𠤗, 𠤘, 𠤙, 𠤚, 𠤛, 𠤜, 𠤝, 𪟪, 𭅒

+8 ขีดแก้ไข

𠤞, 𠤟, 𠤠, 𠤡, 𭅓

+9 ขีดแก้ไข

, , , 𫧈, 𫧉

+10 ขีดแก้ไข

𠤣, 𠤤, 𰅣

+11 ขีดแก้ไข

𠤥, 𪟫

+12 ขีดแก้ไข

𠤦, 𠤧, 𠤨

+15 ขีดแก้ไข

𠤩

+16 ขีดแก้ไข

𠤪

+17 ขีดแก้ไข

𫧊