ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

鹵 (รากอักษรจีนที่ 197)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, , 𠧸

+3 ขีดแก้ไข

𪉖, 𪉗, 𱊺

+4 ขีดแก้ไข

, , 𪉘, 𪉙, 𪉚, 𪉛, 𬸲, 𱊶, 𮭰

+5 ขีดแก้ไข

, 𪉜, 𪉝, 𪉞, 𪉟, 𪉠, 𪉡, 𮭫, 𱊷, 𬸵

+6 ขีดแก้ไข

𪉢, 𫜇, 𱊸

+7 ขีดแก้ไข

, 𪉣, 𪉤, 𪉥, 𫜈, 𬸳, 𮭬, 𱊹, 𱊻

+8 ขีดแก้ไข

, 𪉦, 𪉧, 𪉨, 𪉩, 𪉪, 𪉫, 𪉬, 𮭭, 𮭮, 𫠗, 𬸶

+9 ขีดแก้ไข

, 𪉭, 𪉮, 𪉯, 𪉰, 𪉱, 𪉲, 𪉳, 𪉴, 𫜉, 𮭯, , 𫜊, 𬸷, 𬸸

+10 ขีดแก้ไข

, , , 𪉵, 𪉶, 𪉷, 𪉸, 𪉹

+11 ขีดแก้ไข

𪉺, 𪉻, 𪉼, 𪉽, 𪉾, 𬸹

+12 ขีดแก้ไข

, 𪉿, 𪊀, 𪊁, 𪊂, 𱊼

+13 ขีดแก้ไข

, , 𪊃, 𪊄, 𪊅, 𬸴

+14 ขีดแก้ไข

, 𪊆, 𪊇

+15 ขีดแก้ไข

𪊈

+16 ขีดแก้ไข

𪊉, 𱊽

+17 ขีดแก้ไข

𪊊