ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

父 (รากอักษรจีนที่ 88)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+2 ขีดแก้ไข

, 𭶺

+3 ขีดแก้ไข

𤕎, 𤕏, 𬋻, 𭶻

+4 ขีดแก้ไข

, 𤕐, 𤕑

+5 ขีดแก้ไข

, 𤕒, 𰠋

+6 ขีดแก้ไข

, , 𤕓, 𤕔, 𪺛, 𰠌

+7 ขีดแก้ไข

, 𤕕, 𪺜, 𭶼

+8 ขีดแก้ไข

𤕖, 𤕗, 𰠍

+9 ขีดแก้ไข

, , 𤕘

+10 ขีดแก้ไข

𤕙, 𤕚

+11 ขีดแก้ไข

𬋼

+12 ขีดแก้ไข

𤕛

+17 ขีดแก้ไข

𭶽