ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

父 (รากอักษรจีนที่ 88)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

+2 ขีด

แก้ไข

𭶺

+3 ขีด

แก้ไข

𤕎𤕏𬋻𭶻

+4 ขีด

แก้ไข

𤕐𤕑

+5 ขีด

แก้ไข

𤕒𰠋

+6 ขีด

แก้ไข

𤕓𤕔𪺛𰠌

+7 ขีด

แก้ไข

𤕕𪺜𭶼𱭊

+8 ขีด

แก้ไข

𤕖𤕗𰠍

+9 ขีด

แก้ไข

𤕘

+10 ขีด

แก้ไข

𤕙𤕚

+11 ขีด

แก้ไข

𬋼

+12 ขีด

แก้ไข

𤕛

+17 ขีด

แก้ไข

𭶽