ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

龠 (รากอักษรจีนที่ 214)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+4 ขีดแก้ไข

, , 𪛊, 𬺟

+5 ขีดแก้ไข

+7 ขีดแก้ไข

𱍉

+8 ขีดแก้ไข

, , 𪛋, 𪛌, 𪛍, 𬺠, 𮯠, 𱍊

+9 ขีดแก้ไข

, , 𪛎, 𪛏, 𪛐, 𪛑

+10 ขีดแก้ไข

, 𪛒

+11 ขีดแก้ไข

𪛓

+12 ขีดแก้ไข

𫜴, 𬺡

+14 ขีดแก้ไข

𪛔

+16 ขีดแก้ไข

𪛕

+20 ขีดแก้ไข

𪛖