ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

禾 (รากอักษรจีนที่ 115)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

𥝌

+1 ขีด

แก้ไข

𥝍𥝎𥝏𫀦

+2 ขีด

แก้ไข

禿𥝐𥝑𥝒𥝓𬓠𮂯𰨛

+3 ขีด

แก้ไข

𥝔𥝕𥝖𥝗𥝘𥝙𥝚𥝛𥝜𥝝𥝞𥝟𥝠𥝡𥝢𫀧𮂰𰨜𱵼

+4 ขีด

แก้ไข

𥝣𥝤𥝥𥝦𥝧𥝨𥝩𥝪𥝫𥝬𥝭𥝮𥝯𥝰𥝱𥝲𥝳𥝴𥝵𥝶𥝷𥝸𥝹𥝺𥝻𥝼𥝽𫀨𫀩𬓡𬓢𬓣𬓤𮂱𮂲𮂳𮂴𮂵𮂶𮂷𮂸𮂹𰨝𰨞𱵽𱵾

+5 ขีด

แก้ไข

𥝾𥝿𥞀𥞁𥞂𥞃𥞄𥞅𥞆𥞇𥞈𥞉𥞊𥞋𥞌𥞍𥞎𥞏𥞐𥞑𥞒𥞓𥞔𥞕𥞖𥞗𫀪𫀫𫀬𫀭𬓥𬓦𮂺𮂻𮂼𮂽𮂾𮂿𮃀𰨟𰨠𰨡𰨢𰨣𰨤𱵿𱶀𱶁

+6 ขีด

แก้ไข

𥞘𥞙𥞚𥞛𥞜𥞝𥞞𥞟𥞠𥞡𥞢𥞣𥞤𥞥𥞦𥞧𥞨𥞩𥞪𥞫𥞬𥞭𥞮𥞯𥞰𥞱𥟅𫀮𫀯𫀰𫀱𫞷𬓧𬓨𬓩𮃁𮃂𮃃𮃄𰨥𰨦𰨧𰨨𱶂𱶃𱶄𱶅𱶆

+7 ขีด

แก้ไข

秿𠞜𥞲𥞳𥞴𥞵𥞶𥞷𥞸𥞹𥞺𥞻𥞼𥞽𥞾𥞿𥟀𥟁𥟂𥟃𥟄𥟆𥟇𥟈𥟉𥟊𥟋𥟌𫀲𫀳𫀴𫀵𫀶𫀷𫀸𬓪𬓫𬓬𮃅𮃆𰨩𰨪𰨫𰨬𱶇𱶈𱶉𱶊𱶋

+8 ขีด

แก้ไข

𥟍𥟎𥟏𥟐𥟑𥟒𥟓𥟔𥟕𥟖𥟗𥟘𥟙𥟚𥟛𥟜𥟝𥟞𥟟𥟠𥟡𥟢𥟣𥟤𥟥𥟦𥟧𥟨𥟩𥟪𥟫𥟬𥟭𥟮𥟯𥟰𥟱𥟲𥟳𥟴𥟵𥟶𥟷𥟸𥟹𥟺𥟻𥟼𫀹𫀺𫀻𫞸𬓭𬓮𬓯𬓰𮃇𮃈𮃉𮃊𮃋𮃌𮃍𮃎𮃏𮃐𮃑𮃒𰨭𰨮𰨯𱶌𱶍𱶎𱶏𱶐𱶑𱶒

+9 ขีด

แก้ไข

𥟽𥟾𥟿𥠀𥠁𥠂𥠃𥠄𥠅𥠆𥠇𥠈𥠉𥠊𥠋𥠌𥠍𥠎𥠏𥠐𥠑𥠒𥠓𥠔𥠕𥠖𥠗𥠘𥠙𥠚𥠛𥠜𥠝𥠞𥠟𥠠𥠡𥠢𥠣𥠤𥠥𥠦𥠧𥠨𥠩𥠪𥠫𥠬𥠭𥠮𥠯𥠰𫀼𫀽𫀾𫀿𫁀𬓱𬓲𬓳𬓴𮃓𮃔𮃕𮃖𮃗𮃘𮃙𮃚𰨰𱶓𱶔𱶕𱶖𱶗𱶘𱶙𱶚

+10 ขีด

แก้ไข

稿𥠱𥠲𥠳𥠴𥠵𥠶𥠷𥠸𥠹𥠺𥠻𥠼𥠽𥠾𥠿𥡀𥡁𥡂𥡃𥡄𥡅𥡆𥡇𥡈𥡉𥡊𥡋𥡌𥡍𥡎𥡏𥡐𥡑𥡒𥡓𥡔𥡕𥡖𥡗𥡘𥡙𥡚𥡛𫁁𫁂𫁃𫁄𬓵𬓶𬓷𬓹𮃛𮃜𮃝𮃞𮃟𮃠𮃡𮃢𰨱𰨲𰨳𰨴𱶛𱶜𱶝𱶞

+11 ขีด

แก้ไข

𥡜𥡝𥡞𥡟𥡠𥡡𥡢𥡣𥡤𥡥𥡦𥡧𥡨𥡩𥡪𥡫𥡬𥡭𥡮𥡯𥡰𥡱𥡲𥡳𥡴𥡵𥡶𥡷𥡸𥡹𥡺𥡻𥡼𥡽𥡾𥡿𥢀𥢁𥢂𥢃𥢄𥢅𥢆𥢇𥢈𥢉𫁅𬓺𬓻𬓼𬓽𮃣𮃤𮃥𮃦𮃧𮃨𮃩𮃪𮃫𰨵𰨶𰨷𱶟𱶠

+12 ขีด

แก้ไข

𥢊𥢋𥢌𥢍𥢎𥢏𥢐𥢑𥢒𥢓𥢔𥢕𥢖𥢗𥢘𥢙𥢚𥢛𥢜𥢝𥢞𥢟𥢠𥢡𥢢𥢣𥢤𥢥𥢦𥢧𥢨𥢩𥢪𥢫𥢬𥢭𥢮𥢯𥢰𥢱𥢲𥢳𫁆𬓾𬓿𬔀𮃬𮃭𮃮𮃯𮃰𮃱𰨸𰨹𰨺𰨻𱶡𱶢𱶣𱶤𱶥

+13 ขีด

แก้ไข

𥢴𥢵𥢶𥢷𥢸𥢹𥢺𥢻𥢼𥢽𥢾𥢿𥣀𥣁𥣂𥣃𥣄𥣅𥣆𥣇𥣈𥣉𥣋𥣌𥣍𥣎𥣏𥣐𥣑𥣒𥣓𥣔𫁇𫁈𬔁𮃲𰨼𰨽𱶦𱶧𱶨

+14 ขีด

แก้ไข

𥣊𥣕𥣖𥣗𥣘𥣙𥣚𥣛𥣜𥣝𥣞𥣟𥣠𥣡𥣣𥣤𥣥𥣦𥣧𬔂𮃳𱶩𱶪𱶫

+15 ขีด

แก้ไข

𥣢𥣨𥣩𥣪𥣫𥣬𥣭𥣮𥣯𥣰𥣱𥣲𥣳𥣴𥣵𥣶𥣸𥣹𥣺𥣻𥣼𥣽𥣾𥣿𫁉𬔃𰨾𰨿𱶬

+16 ขีด

แก้ไข

𥤀𥤁𥤂𥤃𥤄𥤅𬔄𮃴𮃵𰩀𰩁

+17 ขีด

แก้ไข

𥤆𥤇𥤈𥤉𰩂

+18 ขีด

แก้ไข

𥤊𥤋𥤌𥤍𥤎𥤏𥤐𥤑𥤒𰩃𱶭

+19 ขีด

แก้ไข

𥤓𥤕𥤖𮃶𮃷

+20 ขีด

แก้ไข

𥤗𥤘𥤙𥤚𱶮

+21 ขีด

แก้ไข

𥤛𥤜𥤝𱶯

+24 ขีด

แก้ไข

𥤞𥤟

+25 ขีด

แก้ไข

+27 ขีด

แก้ไข

𥤠

+30 ขีด

แก้ไข

𥤡