ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

玄 (รากอักษรจีนที่ 95)แก้ไข

−1 ขีดแก้ไข

𤣥

+0 ขีดแก้ไข

+2 ขีดแก้ไข

𱮲

+4 ขีดแก้ไข

𤣦

+5 ขีดแก้ไข

+6 ขีดแก้ไข

+7 ขีดแก้ไข

𤣧

+9 ขีดแก้ไข

𤣨𬍏