ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

玄 (รากอักษรจีนที่ 95)แก้ไข

−1 ขีดแก้ไข

𤣥

+0 ขีดแก้ไข

+4 ขีดแก้ไข

, 𤣦

+5 ขีดแก้ไข

+6 ขีดแก้ไข

,

+7 ขีดแก้ไข

𤣧

+9 ขีดแก้ไข

𤣨, 𬍏