ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

首 (รากอักษรจีนที่ 185)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, 𩠐

+2 ขีดแก้ไข

, 𩠑, 𩠒

+3 ขีดแก้ไข

𩠓, 𮩟

+4 ขีดแก้ไข

𩠔, 𱄋

+5 ขีดแก้ไข

𩠕, 𩠖, 𩠗, 𩠘, 𩠙, 𫗶, 𮩠, 𱄌

+6 ขีดแก้ไข

, , 𩠚, 𩠛, 𩠜, 𩠝, 𩠞, 𩠟, 𩠠, 𬳕, 𬳖, 𮩡

+7 ขีดแก้ไข

𩠡, 𩠢, 𩠣, 𩠤, 𩠥, 𩠦, 𩠧, 𫗷, 𬳗, 𬳘, 𮩢, 𮩣

+8 ขีดแก้ไข

, 𩠨, 𩠩, 𫗸, 𬳙, 𮩤, 𱄍

+9 ขีดแก้ไข

, 𩠪, 𩠫, 𩠬, 𩠭, 𮩥, 𮩦

+10 ขีดแก้ไข

, 𩠯, 𩠱, 𫗹, 𬳚

+11 ขีดแก้ไข

𩠲, 𫗺

+12 ขีดแก้ไข

𩠳

+13 ขีดแก้ไข

𩠴, 𬳛

+14 ขีดแก้ไข

𩠵, 𩠶

+15 ขีดแก้ไข

𩠷, 𫗻

+16 ขีดแก้ไข

𩠸

+18 ขีดแก้ไข

𩠹