ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

大 (รากอักษรจีนที่ 37)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

𡗒𡗓𡗔𪥁𫯛

+2 ขีดแก้ไข

𡗕𡗖𡗗𡗘𡗙𡗚𡗛𪥂𭑂𰋙

+3 ขีดแก้ไข

𠀛𡗝𡗞𡗟𡗠𡗡𡗢𡗣𡗤𪥃𫯜𭑃𰋚

+4 ขีดแก้ไข

夿𡗥𡗦𡗧𡗨𡗩𡗪𡗫𡗬𡗭𡗮𡗯𡗰𡗱𡗲𡗳𡗴𡗵𡗶𪥄𪥅𪥆𫯝𫯞𫯟𭑄𭑅𰋛𰋜𱘭𱘮

+5 ขีดแก้ไข

𡗷𡗸𡗹𡗺𡗻𡗼𡗽𡗾𡗿𡘀𡘁𡘂𡘃𡘄𡘅𡘆𡘇𡘈𡘉𡘊𡘋𡘌𪥇𪥈𪥉𪥊𪥋𪥌𫯠𫯡𫯢𭑆𭑇𭑈𭑉𭑊𭑋𰋝𰋞𰋟𱘯

+6 ขีดแก้ไข

𡘍𡘎𡘏𡘐𡘑𡘒𡘓𡘔𡘕𡘖𡘗𡘘𡘙𡘚𡘛𡘜𪥍𪥎𪥏𫯣𫯤𫯥𭑌𭑍𭑎𰋠𰋡𱘰

+7 ขีดแก้ไข

𡘝𡘞𡘟𡘠𡘡𡘢𡘣𡘤𡘥𡘦𡘧𡘨𡘩𡘪𡘫𡘬𡘭𡘮𡘯𡘰𡘱𡘲𡘳𪥐𪥑𪥒𫝤𫯦𫯧𭑏𭑐𭑑𭑒𰋢𰋣𱘱𱘲𱘳𱘴𱘵

+8 ขีดแก้ไข

𡘴𡘵𡘶𡘷𡘸𡘹𡘺𡘻𡘼𡘽𡘾𡘿𡙀𡙁𡙂𡙃𡙄𡙅𡙆𪥓𪥔𪥕𫯨𭑓𭑔𭑕𭑖𰋤𰋥𰋦𰋧

+9 ขีดแก้ไข

𡔱𡙇𡙈𡙉𡙊𡙋𡙌𡙍𡙎𡙏𡙐𡙑𡙒𡙓𡙔𡙕𡙖𡙗𡙘𡙙𡙚𪥖𪥗𪥘𫯩𫯪𫯫𫯬𫯭𫯮𫯯𭑗𭑘𭑙𭑚𭑛𰋨𰋩𰋪𰋫𰋬𱘶𱘷𱘸

+10 ขีดแก้ไข

𡙛𡙜𡙝𡙞𡙟𡙠𡙡𡙢𡙣𡙤𡙥𡙦𡙧𡙨𡙩𡙪𡙫𪥙𪥚𪥛⁕、𫯰𫯱𫯲𫯳𫯴𭑜𭑝𭑞𭑟𰋭𰋮

+11 ขีดแก้ไข

𡙬𡙭𡙮𡙯𡙰𡙱𡙲𡙳𡙴𡙵𡙶⁕、𪥜𪥝𪥞𫯵𫯶𫯷𭑠𰋯𰋰𱘹𱘺𱘻

+12 ขีดแก้ไข

𡙷𡙸𡙹𡙺𡙻𡙼𡙽𡙾𡙿𡚀𡚁𡚂𡚃𡚄𡚅𪥟𪥠𪥡𫯸𫯹𫯺𫯻𫯼𰋱

+13 ขีดแก้ไข

𡚆𡚇𡚈𡚉𡚊𡚋𡚌𡚍𡚎𤏠𫝥𫯽𫯾𫯿𫰀𭑡𭑢𭑣𰋲𰋳𱘼

+14 ขีดแก้ไข

𡚏𡚐𡚑𡚒𡚓𡚔𡚕𡚖𫰁𭑤𱘽

+15 ขีดแก้ไข

𡚗𡾗𪥢𭑥

+16 ขีดแก้ไข

𡚘𡚙𡚚𫰂𭑦𱘾

+17 ขีดแก้ไข

𡚛𪥣𫰃𫰄𰋴

+18 ขีดแก้ไข

𡚜𡚝

+19 ขีดแก้ไข

𡚞𡚟𱘿𱙀

+20 ขีดแก้ไข

𡚠𡚡𡚢𫰅

+21 ขีดแก้ไข

𡚣𡚤

+24 ขีดแก้ไข

𡚥