ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

自 (รากอักษรจีนที่ 132)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, 𦣹

+1 ขีดแก้ไข

, 𦣺, 𦣻, 𦣼

+2 ขีดแก้ไข

𦣽

+3 ขีดแก้ไข

𦣾, 𦣿, 𦤀, 𰯴

+4 ขีดแก้ไข

, , 𦤁, 𦤂, 𦤃, 𦤄, 𦤅, 𦤆, 𦤇, 𦤈, 𦤉, 𦤊, 𦤋, 𮍔, 𮍕

+5 ขีดแก้ไข

𦤌, 𦤍, 𦤎, 𦤏, 𬛬, 𮍖, 𮍗, 𮍘, 𰯵

+6 ขีดแก้ไข

, , , 𦤐, 𦤑, 𦤒, 𦤓, 𫇊, 𮍙, 𰯶

+7 ขีดแก้ไข

𦤔, 𮍚, 𮍛

+8 ขีดแก้ไข

𦤕, 𦤖, 𦤗, 𬛭, 𮍜

+9 ขีดแก้ไข

, 𦤘, 𦤙, 𦤚, 𦤛, 𦤜, 𦤝, 𫇋

+10 ขีดแก้ไข

, 𦤞, 𦤟, 𦤠

+11 ขีดแก้ไข

𦤡, 𦤢, 𦤣, 𦤤, 𬛮

+12 ขีดแก้ไข

𦤥, 𫇌

+13 ขีดแก้ไข

𦤦, 𦤧, 𦤨, 𦤩, 𦤪, 𬛯, 𰯷

+14 ขีดแก้ไข

𦤫, 𦤬, 𦤭, 𦤮, 𬛰, 𮍝, 𮍞

+15 ขีดแก้ไข

𦤯, 𦤰

+18 ขีดแก้ไข

𦤱, 𮍟

+20 ขีดแก้ไข

𦤲, 𫇍