ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

卜 (รากอักษรจีนที่ 25)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

𠧒

+2 ขีดแก้ไข

, , 𪟽

+3 ขีดแก้ไข

, , , , 𠧓

+4 ขีดแก้ไข

𠀝, 𠧔, 𠧕, 𠧖, 𠧗, 𠧘, 𭅯

+5 ขีดแก้ไข

, , 𠧙, 𠧚, 𠧛, 𠧜, 𡥋, 𪟾, 𭅰

+6 ขีดแก้ไข

, , , , 𠧞, 𠧟, 𠧠, 𠧡, 𠧢, 𠧣, 𠧤, 𠧥, 𠧦, 𠧧, 𠧨, 𫧮, 𰆃

+7 ขีดแก้ไข

𠧩, 𠧪, 𠧫, 𠧬, 𠧭, 𠧮, 𠧯, 𠧰, 𠧱, 𠧲, 𠭉, 𫧯, 𰆄, 𰆅, 𰆆

+8 ขีดแก้ไข

𠧳, 𠧴, 𠧵, 𠧶, 𠧷, 𠧹, 𪟿, 𫧰

+9 ขีดแก้ไข

, 𠧺, 𠧻, 𠧼, 𠧽, 𠧾, 𠧿, 𭅱

+10 ขีดแก้ไข

𠨀, 𠨁, 𠨂, 𠨄, 𫧱, 𫧲, 𰆇, 𰆈

+11 ขีดแก้ไข

𠨅, 𫧳, 𫧴

+12 ขีดแก้ไข

𠨆, 𠨇, 𪠀, 𫧵

+13 ขีดแก้ไข

𠨈, 𠨉, 𠨊, 𰆉

+14 ขีดแก้ไข

𫧶

+19 ขีดแก้ไข

𫧷, 𫧸

+25 ขีดแก้ไข

𠨋

+31 ขีดแก้ไข

𠨌