ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

斗 (รากอักษรจีนที่ 68)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

𣁬

+2 ขีด

แก้ไข

+3 ขีด

แก้ไข

𣁭

+4 ขีด

แก้ไข

𣁮𣁯𣁰

+5 ขีด

แก้ไข

𣁱𣁲𪯫

+6 ขีด

แก้ไข

𣁳𣁴𣁵𣁶𪯬𫿳

+7 ขีด

แก้ไข

𣁷𣁸𣁹𣁺𣁻𫿴

+8 ขีด

แก้ไข

𣁼𣁽𣁾𣁿𣂀𫿵

+9 ขีด

แก้ไข

𣂁𣂃𣂄𣂅

+10 ขีด

แก้ไข

𣂂𣂆𣂇𣂈𪯭

+11 ขีด

แก้ไข

𣂉𣂊𣂋𪯮𫿶𭤜

+12 ขีด

แก้ไข

𫿷𭤝𱡨

+13 ขีด

แก้ไข

𣂌𣂍𪯯𫿸

+14 ขีด

แก้ไข

𣂎

+15 ขีด

แก้ไข

𣂏

+16 ขีด

แก้ไข

𣂐

+17 ขีด

แก้ไข

𪯰

+19 ขีด

แก้ไข

+21 ขีด

แก้ไข

𭤞