ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

疋 (รากอักษรจีนที่ 103)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, 𤴓, 𤴔

+1 ขีดแก้ไข

𤴕

+2 ขีดแก้ไข

𭻾

+3 ขีดแก้ไข

, 𤴖

+4 ขีดแก้ไข

𤴘, 𭻿

+5 ขีดแก้ไข

, 𤴗, 𭼀

+6 ขีดแก้ไข

𭼁, 𰣠

+7 ขีดแก้ไข

, , 𤴙, 𤴚, 𤴛

+8 ขีดแก้ไข

, 𤴜, 𤴝, 𬏙, 𭼂, 𰣡

+9 ขีดแก้ไข

, , 𭼃, 𭼄

+10 ขีดแก้ไข

𤴞, 𭼅

+11 ขีดแก้ไข

𤴟, 𤴠, 𤴡, 𤴢

+12 ขีดแก้ไข

𪽧

+13 ขีดแก้ไข

𤴣

+17 ขีดแก้ไข

𤴤