ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

疋 (รากอักษรจีนที่ 103)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

𤴓𤴔

+1 ขีดแก้ไข

𤴕

+2 ขีดแก้ไข

𭻾

+3 ขีดแก้ไข

𤴖

+4 ขีดแก้ไข

𤴘𭻿

+5 ขีดแก้ไข

𤴗𭼀

+6 ขีดแก้ไข

𭼁𰣠𱱇

+7 ขีดแก้ไข

𤴙𤴚𤴛

+8 ขีดแก้ไข

𤴜𤴝𬏙𭼂𰣡𱱈

+9 ขีดแก้ไข

𭼃𭼄

+10 ขีดแก้ไข

𤴞𭼅

+11 ขีดแก้ไข

𤴟𤴠𤴡𤴢

+12 ขีดแก้ไข

𪽧

+13 ขีดแก้ไข

𤴣

+17 ขีดแก้ไข

𤴤