ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

用 (รากอักษรจีนที่ 101)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

,

+1 ขีดแก้ไข

, 𤰃, 𪽆

+2 ขีดแก้ไข

, , 𤰄

+3 ขีดแก้ไข

𠂵, 𠃰, 𡶤, 𤰅, 𤰆, 𬎽, 𬎾, 𭺸

+4 ขีดแก้ไข

, , 𭺹, 𰢰

+5 ขีดแก้ไข

𠳫, 𤰇, 𰢱, 𰢲

+6 ขีดแก้ไข

𤰈, 𭺺, 𰢳

+7 ขีดแก้ไข

, 𤰉, 𭺻

+9 ขีดแก้ไข

𤰊

+10 ขีดแก้ไข

𤰋, 𤰌

+12 ขีดแก้ไข

𭺼

+13 ขีดแก้ไข

𤰍

+14 ขีดแก้ไข

𤰎

+17 ขีดแก้ไข

𤰏

+18 ขีดแก้ไข

𤰑

+20 ขีดแก้ไข

𤰐