ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

牙 (รากอักษรจีนที่ 92)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

+2 ขีด

แก้ไข

𱭢

+3 ขีด

แก้ไข

𤘅𰠠

+4 ขีด

แก้ไข

𤘆𪺧𭷏𱭣

+5 ขีด

แก้ไข

𤘇𭷐𰠡

+6 ขีด

แก้ไข

𤘈𤘉𬌗𭷑𰠢𰠣𱭤𱭥

+7 ขีด

แก้ไข

𤘊𤘋𰠤𱭦

+8 ขีด

แก้ไข

𤘌𤘍𤘎𤘏𪺨𭷒

+9 ขีด

แก้ไข

𤘐

+10 ขีด

แก้ไข

𤘑𬌘

+11 ขีด

แก้ไข

𤘒𱭧

+14 ขีด

แก้ไข

𤘓𱭨

+15 ขีด

แก้ไข

𰠥