ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

牙 (รากอักษรจีนที่ 92)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

,

+3 ขีดแก้ไข

𤘅, 𰠠

+4 ขีดแก้ไข

𤘆, 𪺧, 𭷏

+5 ขีดแก้ไข

𤘇, 𭷐, 𰠡

+6 ขีดแก้ไข

, 𤘈, 𤘉, 𬌗, 𭷑, 𰠢, 𰠣

+7 ขีดแก้ไข

𤘊, 𤘋, 𰠤

+8 ขีดแก้ไข

, 𤘌, 𤘍, 𤘎, 𤘏, 𪺨, 𭷒

+9 ขีดแก้ไข

𤘐

+10 ขีดแก้ไข

𤘑, 𬌘

+11 ขีดแก้ไข

𤘒

+14 ขีดแก้ไข

𤘓

+15 ขีดแก้ไข

𰠥