𤘈 U+24608, 𤘈
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24608
𤘇
[U+24607]
CJK Unified Ideographs Extension B 𤘉
[U+24609]
𤘈 U+2F923, 𤘈
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F923
牐
[U+2F922]
CJK Compatibility Ideographs Supplement 犀
[U+2F924]

ข้ามภาษาแก้ไข

อักษรจีนแก้ไข

𤘈 (รากอักษรจีนที่ 92, +6, 10 ขีด, การประกอบ)

อ้างอิงแก้ไข