ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

丶 (รากอักษรจีนที่ 3)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

, 𪜊

+2 ขีดแก้ไข

, , 𠁼, 𠁽, 𬻺

+3 ขีดแก้ไข

, , 𠁿

+4 ขีดแก้ไข

, , 𠂀, 𠂁

+5 ขีดแก้ไข

𠂂, 𬻻

+7 ขีดแก้ไข

𪜋

+8 ขีดแก้ไข

, 𬻼

+9 ขีดแก้ไข

𠂃, 𰀩

+10 ขีดแก้ไข

𬻽

+12 ขีดแก้ไข

𠂄

+14 ขีดแก้ไข

𬻾

+15 ขีดแก้ไข

𠂅