ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

黽 (รากอักษรจีนที่ 205)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

,

+1 ขีดแก้ไข

𪓑

+2 ขีดแก้ไข

𪓒, 𪓓, 𬹝, 𮮡

+3 ขีดแก้ไข

𬹞

+4 ขีดแก้ไข

黿, 𪓔, 𪓕, 𪓖, 𪓗, 𪓘, 𪓙, 𮮢,

+5 ขีดแก้ไข

, , , , 𪓚, 𪓛, 𪓜, 𪓝, 𪓞, 𪓟, 𪓠, 𬹟, , 𱋾, 𱋿, 𱌀, 𱌁, 𱌂

+6 ขีดแก้ไข

, , , 𪓡, 𪓢, 𪓣, 𪓤, 𪓥, 𪓦, 𫜝, 𮮣, 𬹣, 𱌃

+7 ขีดแก้ไข

𪓧, 𪓨, 𪓩, 𪓪, 𪓫, 𬹠, 𬹡, 𮮤, 𱋻, 𱋼

+8 ขีดแก้ไข

, 𪓬, 𪓭, 𬹢, 𬹤, 𱌄, 𱌅

+9 ขีดแก้ไข

, 𪓮, 𪓯, 𪓰, 𪓱, 𪓲, 𪓳, 𪓴, 𪓵, 𪓶, 𱋽, 𫜟

+10 ขีดแก้ไข

, , 𪓷, 𪓸, 𱌆

+11 ขีดแก้ไข

, 𪓹, 𱌇, 𱌈

+12 ขีดแก้ไข

, , 𪓺, 𪓽, 𫜞,

+13 ขีดแก้ไข

, 𪓼, 𪓾, 𱌉

+14 ขีดแก้ไข

𪓿, 𪔀

+15 ขีดแก้ไข

𪔁