ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

血 (รากอักษรจีนที่ 143)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

𮕜

+2 ขีดแก้ไข

𧖧𧖨𧖩𮕝

+3 ขีดแก้ไข

𧖪

+4 ขีดแก้ไข

𧖫𧖬𧖭𧖮𧖯𫋪

+5 ขีดแก้ไข

𧖰𧖱𧖲𫋫𮕞𮕟𰳧𲀗

+6 ขีดแก้ไข

𧖳𧖴𬠼𮕠𰳨

+7 ขีดแก้ไข

𧖵𧖶𧖷𧖸𧖹𲀘

+8 ขีดแก้ไข

𧖺𧖻𧖼𧖽𧖾𧖿𧗄

+9 ขีดแก้ไข

𧗀𧗁𧗂𧗃𧗅𲀙𲀚

+10 ขีดแก้ไข

𧗆𧗇𧗈𧗉𧗊

+11 ขีดแก้ไข

𧗋𧗌𧗍𫋬𰳩

+12 ขีดแก้ไข

𧗎𧗏𧗐𧗑𧗒𧗓

+13 ขีดแก้ไข

𧗔𧗕

+14 ขีดแก้ไข

𧗖𧗗

+15 ขีดแก้ไข

𧗘𮕡

+16 ขีดแก้ไข

𧗙𧗚

+17 ขีดแก้ไข

𧗛

+18 ขีดแก้ไข

+24 ขีดแก้ไข

𧗜