ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

血 (รากอักษรจีนที่ 143)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

𮕜

+2 ขีดแก้ไข

𧖧, 𧖨, 𧖩, 𮕝

+3 ขีดแก้ไข

, , , 𧖪

+4 ขีดแก้ไข

, , , 𧖫, 𧖬, 𧖭, 𧖮, 𧖯, 𫋪

+5 ขีดแก้ไข

, , 𧖰, 𧖱, 𧖲, 𫋫, 𮕞, 𮕟, 𰳧

+6 ขีดแก้ไข

, , , , 𧖳, 𧖴, 𬠼, 𮕠, 𰳨

+7 ขีดแก้ไข

, 𧖵, 𧖶, 𧖷, 𧖸, 𧖹

+8 ขีดแก้ไข

, 𧖺, 𧖻, 𧖼, 𧖽, 𧖾, 𧖿, 𧗄

+9 ขีดแก้ไข

, 𧗀, 𧗁, 𧗂, 𧗃, 𧗅

+10 ขีดแก้ไข

𧗆, 𧗇, 𧗈, 𧗉, 𧗊

+11 ขีดแก้ไข

𧗋, 𧗌, 𧗍, 𫋬, 𰳩

+12 ขีดแก้ไข

𧗎, 𧗏, 𧗐, 𧗑, 𧗒, 𧗓

+13 ขีดแก้ไข

𧗔, 𧗕

+14 ขีดแก้ไข

𧗖, 𧗗

+15 ขีดแก้ไข

, 𧗘, 𮕡

+16 ขีดแก้ไข

𧗙, 𧗚

+17 ขีดแก้ไข

𧗛

+18 ขีดแก้ไข

+24 ขีดแก้ไข

𧗜