ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

丨 (รากอักษรจีนที่ 2)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

, 𠁡, 𠁢

+2 ขีดแก้ไข

, , , , 𫡃, 𫡄, 𰀠

+3 ขีดแก้ไข

, , , , 𠁣, 𪜈, 𫡅, 𰀡

+4 ขีดแก้ไข

, 𠁥, 𰀢

+5 ขีดแก้ไข

𠁦, 𬻲, 𬻳, 𰀣

+6 ขีดแก้ไข

, 𠁧, 𠁨, 𫡆

+7 ขีดแก้ไข

, 𠁩, 𠁪, 𠁫, 𠁬, 𫡇, 𰀤

+8 ขีดแก้ไข

, 𠁭, 𠁮, 𠁯, 𪜉, 𬻴, 𰀥

+9 ขีดแก้ไข

, 𠁰, 𠁱, 𫡈, 𫡉, 𬻵, 𬻶, 𬻷, 𰀦, 𰀧

+10 ขีดแก้ไข

𠁳

+11 ขีดแก้ไข

𠁴, 𠁵

+12 ขีดแก้ไข

𬻸, 𬻹

+13 ขีดแก้ไข

𠁶, 𫡊

+14 ขีดแก้ไข

𠁸, 𫡋, 𫡌

+17 ขีดแก้ไข

𠁹, 𰀨

+18 ขีดแก้ไข

𠁺

+19 ขีดแก้ไข

𫡍

+21 ขีดแก้ไข

𠁻, 𫡎