ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

勹 (รากอักษรจีนที่ 20)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

+1 ขีด

แก้ไข

+2 ขีด

แก้ไข

𠣌𭅄𰅛

+3 ขีด

แก้ไข

𠣍𠣎𠣏𠣐𫧀𫧁𭅅

+4 ขีด

แก้ไข

𠣑𠣒𠣓𭅆

+5 ขีด

แก้ไข

𠣔𠣕𠣖𠣗𭅇𭅈

+6 ขีด

แก้ไข

𠣘𠣙𠣚𠣛𠣜𠣝𭅉𭅊

+7 ขีด

แก้ไข

𠣞𠣟𠣠𠣡𠣢𠣣𭅋𰅜𰅝𱐸

+8 ขีด

แก้ไข

𠣤𠣥𠣦𠣧𠣨𠣩𠣪𠣫𠣬𠣭𫧂𫧃𱐹

+9 ขีด

แก้ไข

𠣮𠣯𠣰𠣱𠣲𠣳𠣴𭅌𰅞𰅟𱐺𱐻

+10 ขีด

แก้ไข

𠣵𠣶𠣷𫧄𭅍

+11 ขีด

แก้ไข

𠣸𠣹𠣺𠣻𠣼𭅎𭅏𱐼

+12 ขีด

แก้ไข

𠣽𠣾𠣿𠤀𠤁𠤂𰅠𱐽𱐾𱐿𱑀

+13 ขีด

แก้ไข

𠤃𫧅

+14 ขีด

แก้ไข

𠤄𠤅𠤆𠤇𫧆𱑁

+15 ขีด

แก้ไข

𠤈𠤉𠤊𱑂

+16 ขีด

แก้ไข

𱑃

+18 ขีด

แก้ไข

𠤋𠤌𠤍