ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

勹 (รากอักษรจีนที่ 20)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

+2 ขีดแก้ไข

, , , , , , , , 𠣌, 𭅄, 𰅛

+3 ขีดแก้ไข

, , , , , 𠣍, 𠣎, 𠣏, 𠣐, 𫧀, 𫧁, 𭅅

+4 ขีดแก้ไข

, 𠣑, 𠣒, 𠣓, 𭅆

+5 ขีดแก้ไข

, 𠣔, 𠣕, 𠣖, 𠣗, 𭅇, 𭅈

+6 ขีดแก้ไข

, , , 𠣘, 𠣙, 𠣚, 𠣛, 𠣜, 𠣝, 𭅉, 𭅊

+7 ขีดแก้ไข

, 𠣞, 𠣟, 𠣠, 𠣡, 𠣢, 𠣣, 𭅋, 𰅜, 𰅝

+8 ขีดแก้ไข

, 𠣤, 𠣥, 𠣦, 𠣧, 𠣨, 𠣩, 𠣪, 𠣫, 𠣬, 𠣭, 𫧂, 𫧃

+9 ขีดแก้ไข

, , , 𠣮, 𠣯, 𠣰, 𠣱, 𠣲, 𠣳, 𠣴, 𭅌, 𰅞, 𰅟

+10 ขีดแก้ไข

, , , 𠣵, 𠣶, 𠣷, 𫧄, 𭅍

+11 ขีดแก้ไข

, , 𠣸, 𠣹, 𠣺, 𠣻, 𠣼, 𭅎, 𭅏

+12 ขีดแก้ไข

𠣽, 𠣾, 𠣿, 𠤀, 𠤁, 𠤂, 𰅠

+13 ขีดแก้ไข

, 𠤃, 𫧅

+14 ขีดแก้ไข

𠤄, 𠤅, 𠤆, 𠤇, 𫧆

+15 ขีดแก้ไข

𠤈, 𠤉, 𠤊

+18 ขีดแก้ไข

𠤋, 𠤌, 𠤍