ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

而 (รากอักษรจีนที่ 126)แก้ไข

−1 ขีดแก้ไข

𦓐

+0 ขีดแก้ไข

+2 ขีดแก้ไข

𦓎, 𦓏, 𦓑

+3 ขีดแก้ไข

, , , , , , , 𰭬

+4 ขีดแก้ไข

, 𦓒

+5 ขีดแก้ไข

𦓓

+6 ขีดแก้ไข

𦓔, 𦓕

+7 ขีดแก้ไข

𦓖

+8 ขีดแก้ไข

𦓗, 𮋟, 𰭭, 𰭮

+9 ขีดแก้ไข

𦓘, 𦓙, 𦓚, 𦓛, 𦓜, 𬚏

+10 ขีดแก้ไข

𦓝, 𦓞, 𮋠, 𮋡

+11 ขีดแก้ไข

𦓟, 𦓠, 𦓡, 𰭯

+16 ขีดแก้ไข

𦓢

+17 ขีดแก้ไข

𮋢

+18 ขีดแก้ไข

𦓣