ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

色 (รากอักษรจีนที่ 139)แก้ไข

−1 ขีดแก้ไข

𮎛

+0 ขีดแก้ไข

, 𮎜

+2 ขีดแก้ไข

𰰕

+3 ขีดแก้ไข

, 𦫓

+4 ขีดแก้ไข

+5 ขีดแก้ไข

, , 𦫔, 𦫕, 𦫖, 𦫗, 𦫘, 𦫙, 𰰖, 𰰗

+6 ขีดแก้ไข

𦫚, 𬜝

+7 ขีดแก้ไข

𦫛, 𦫜, 𦫝, 𰰘

+8 ขีดแก้ไข

, 𦫞, 𦫟, 𦫠, 𦫡, 𦫢, 𦫣, 𬜞, 𰰙

+9 ขีดแก้ไข

𦫤, 𦫥, 𦫦, 𦫧, 𦫨, 𦫩, 𮎝

+10 ขีดแก้ไข

, , 𦫪, 𦫫, 𦫬, 𦫭, 𦫮, 𫇤, 𰰚

+12 ขีดแก้ไข

, , 𰰛

+13 ขีดแก้ไข

+14 ขีดแก้ไข

𦫯, 𦫰, 𦫱

+15 ขีดแก้ไข

𮎞

+16 ขีดแก้ไข

+18 ขีดแก้ไข

+19 ขีดแก้ไข

𦫲, 𬜟