ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

彳 (รากอักษรจีนที่ 60)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

+1 ขีด

แก้ไข

𢒼𢒽𱝪

+2 ขีด

แก้ไข

𢒾𢒿𫹋

+3 ขีด

แก้ไข

𢓀𢓁𢓂𢓃𫹌𭛜𭛝𰐬𱝫𱝬

+4 ขีด

แก้ไข

𢓄𢓅𢓆𢓇𢓈𢓉𢓊𢓋𢓌𢓍𢓎𢓏𢓐𢓑𪫋𫹍𫹎𫹏𫹐𭛞𱝭𱝮

+5 ขีด

แก้ไข

彿𢓒𢓓𢓔𢓕𢓖𢓗𢓘𢓙𢓚𢓛𪫌𫹑𭛟𭛠𭛡𭛢𭛣𭛤𭛥𭛦𰐭

+6 ขีด

แก้ไข

𢓜𢓝𢓞𢓟𢓠𢓡𢓢𢓣𢓤𢓥𢓦𢓧𢓨𢓩𫹒𫹓𭛧𭛨𭛩𱝯

+7 ขีด

แก้ไข

𢓪𢓫𢓬𢓭𢓮𢓯𢓰𢓱𢓲𢓳𢓴𢓵𢓶𢓷𢓸𢓹𢓺𢓻𢓼𢓽𢓾𢓿𢔀𪫍𪫎𫹔𫹕𭛪𭛫𭛬𭛭𭛮𰐮𰐯

+8 ขีด

แก้ไข

𢔁𢔂𢔃𢔄𢔅𢔆𢔇𢔈𢔉𢔊𢔋𢔌𢔍𢔎𢔏𢔐𢔑𢔒𢔓𢔔𢔕𢔖𢔗𢔘𢔙𢔚𢔛𢔜𢔝𢔞𪫏𪫐𫹖𫹗𫹘𭛯𭛰𭛱𭛲𭛳𭛴𭛵𭛶𰐰𰐱𰐲𰐳𱝰𱝱𱝲𱝳

+9 ขีด

แก้ไข

𢔟𢔠𢔡𢔢𢔣𢔤𢔥𢔦𢔧𢔨𢔩𢔪𢔫𢔭𢔮𢔯𢔰𢔱𪫑𪫒𪫓𫹙𫹚𫹛𫹜𫹝𭛷𭛸𭛹𭛺𭛻𭛼𰐴𰐵𱝴𱝵𱝶

+10 ขีด

แก้ไข

𢔲𢔳𢔴𢔵𢔶𢔷𢔸𢔹𢔺𢔻𢔼𢔽𢔾𢔿𢕀𢕁𢕂𢕃𢕄𢕅𢕆𢕇𢕈𢕉𢕊𢕋𢕌𢕍𢕎𢕧𪫔𪫕𫹞𫹟𫹠𭛽𰐶𱝷

+11 ขีด

แก้ไข

𢕏𢕐𢕑𢕒𢕓𢕔𢕕𢕖𢕗𢕘𢕙𢕚𢕛𢕜𢕝𢕞𢕟𢕠𢕡𢕢𢕣𢕤𢕥𢕦𢕨𢕩𪫖𪫗𪫘𫹡𫹢𭛾𭛿𭜀𰐷

+12 ขีด

แก้ไข

𢕪𢕫𢕬𢕭𢕮𢕯𢕰𢕱𢕲𢕳𢕴𢕵𢕶𢕷𢕸𫹣𫹤𫹥𭜁𭜂𭜃𭜄𭜅

+13 ขีด

แก้ไข

𢕹𢕺𢕻𢕼𢕽𢕾𢕿𢖀𢖁𢖂𢖃𢖄𢖆𢖇𪫙𭜆𭜇𭜈𰐸𱝸𱝹

+14 ขีด

แก้ไข

𢖈𢖉𢖊𢖌𢖍𢖎𪫚𫹦

+15 ขีด

แก้ไข

𢖏𢖐𢖑𢖒𢖓𢖔𢖕𢖖𢖗𪫛𪫜𫹧𫹨𭜉𰐹

+16 ขีด

แก้ไข

徿𢖘𢖙𢖚𢖜𭜊

+17 ขีด

แก้ไข

𢖝𢖞𢖟𢖠𢖢

+18 ขีด

แก้ไข

𢖣𢖤𫹩𱝺𱝻

+19 ขีด

แก้ไข

𢖥

+20 ขีด

แก้ไข

𢖦𫹪

+22 ขีด

แก้ไข

𢖧

+24 ขีด

แก้ไข

𢖨