U+38E3, 㣣
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38E3

[U+38E2]
CJK Unified Ideographs Extension A
[U+38E4]
㣣 U+2F89B, 㣣
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F89B
彫
[U+2F89A]
CJK Compatibility Ideographs Supplement 徚
[U+2F89C]

ข้ามภาษาแก้ไข

อักษรจีนแก้ไข

(รากอักษรจีนที่ 60, +7, 10 ขีด, การป้อนชางเจี๋ย 竹人大人人 (HOKOO), การประกอบ(T) หรือ ⿰(K))

  1. to walk in an unsteady way
  2. to swing to and from, to doubt, to suspect
ข้อมูลนี้ได้นำเข้าโดยบอต ซึ่งมีบางส่วนที่ต้องการแปลเป็นภาษาไทย กรุณาช่วยแปลข้อมูลดังกล่าว เสร็จแล้วให้นำป้ายนี้ออก

อ้างอิงแก้ไข

ภาษาจีนแก้ไข

ตัวย่อและตัวเต็ม

การออกเสียงแก้ไข