ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

shan4 (จู้อิน ㄕㄢˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ shàn