ภาคผนวก:ยูนิโคด/CJK Unified Ideographs Extension A

⟵ CJK Compatibility

CJK Unified Ideographs Extension A

Yijing Hexagram Symbols ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “CJK Unified Ideographs Extension A” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+3400 ถึง U+4DBF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป Lo (Other Letter) และมีรหัสอักษรเป็น Hani (Han)