ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

谷 (รากอักษรจีนที่ 150)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, 𧮫

+2 ขีดแก้ไข

, 𫎀, 𰶐

+3 ขีดแก้ไข

, , 𧮬, 𧮭, 𧮮

+4 ขีดแก้ไข

, , , 𧮯, 𧮰, 𧮱, 𧮲, 𫎁, 𮙌

+5 ขีดแก้ไข

, , 𧮳, 𧮴, 𬤲, 𰶑, 𰶒

+6 ขีดแก้ไข

, 𧮵, 𧮶, 𧮷, 𮙍, 𰶓

+7 ขีดแก้ไข

, , 𧮸, 𧮹, 𮙎

+8 ขีดแก้ไข

, , 𧮺, 𧮻, 𧮼, 𧮽, 𧮾, 𧮿, 𫎂, 𬤳, 𮙏, 𰶔

+9 ขีดแก้ไข

𧯀, 𧯁, 𧯂, 𧯃, 𧯄, 𧯅, 𬤴, 𮙐, 𰶕, 𰶖

+10 ขีดแก้ไข

谿, , , , 𧯆, 𧯇, 𧯈, 𧯉, 𬤵

+11 ขีดแก้ไข

, , 𧯊

+12 ขีดแก้ไข

, 𡓛, 𧯋, 𧯌, 𧯍, 𧯎, 𧯏, 𧯐, 𧯑, 𧯒, 𮙑

+13 ขีดแก้ไข

𧯓, 𧯔

+14 ขีดแก้ไข

𧯕, 𧯖

+15 ขีดแก้ไข

,

+16 ขีดแก้ไข

+18 ขีดแก้ไข

𧯗

+20 ขีดแก้ไข

𧯘

+24 ขีดแก้ไข

𧯙