ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

老 (รากอักษรจีนที่ 125)แก้ไข

−2 ขีดแก้ไข

−1 ขีดแก้ไข

𰭧

+0 ขีดแก้ไข

,

+2 ขีดแก้ไข

𦒱, 𦒲, 𬚉, 𬚊

+3 ขีดแก้ไข

, 𦒳, 𦒴, 𦒵, 𰭨, 𰭩

+4 ขีดแก้ไข

, , , 𦒶, 𦒷, 𦒸, 𦒹

+5 ขีดแก้ไข

, , , 𦒺, 𦒻, 𦒼, 𦒽, 𦒾, 𦒿, 𫅳, 𫅴, 𬚋, 𮋛, 𰭪

+6 ขีดแก้ไข

, , , , , 𦓀, 𮋜

+7 ขีดแก้ไข

𮋝

+8 ขีดแก้ไข

𦓁, 𫅵, 𬚌, 𮋞

+9 ขีดแก้ไข

𦓂, 𫅶, 𰭫

+10 ขีดแก้ไข

𦓄, 𦓅, 𫅷

+11 ขีดแก้ไข

𦓆, 𦓇

+12 ขีดแก้ไข

𦓃, 𦓈, 𦓉, 𬚍

+13 ขีดแก้ไข

𦓊, 𫅸

+15 ขีดแก้ไข

𬚎

+18 ขีดแก้ไข

𦓋, 𦓌

+21 ขีดแก้ไข

𦓍