ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

生 (รากอักษรจีนที่ 100)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, 𤯓

+1 ขีดแก้ไข

𤯔

+2 ขีดแก้ไข

𪽁

+3 ขีดแก้ไข

𤯕, 𤯖, 𤯗, 𭺱, 𭺲, 𭺳

+4 ขีดแก้ไข

, 𤯘, 𤯙, 𤯚, 𤯛, 𤯜, 𤯝, 𤯞, 𬎳, 𰢫

+5 ขีดแก้ไข

, 𤯟, 𭺴, 𰢬

+6 ขีดแก้ไข

, , 𤯠, 𤯡, 𤯢, 𤯣, 𤯤, 𤯥, 𪽂, 𬎴, 𬎵, 𰢭

+7 ขีดแก้ไข

, , , , 𤯦, 𤯧, 𤯨, 𤯩, 𤯪, 𤯫, 𬎶, 𭺵, 𰢮

+8 ขีดแก้ไข

𤯬, 𤯭, 𤯮, 𤯯, 𤯰, 𤯱, 𪽃, 𪽄, 𪽅, 𬎷, 𬎸, 𬎹

+9 ขีดแก้ไข

, 𤯲, 𤯳, 𤯴, 𬎺, 𬎻, 𬎼, 𰢯

+10 ขีดแก้ไข

, 𤯵

+11 ขีดแก้ไข

, 𤯶

+12 ขีดแก้ไข

𤯷, 𤯸, 𤯹

+13 ขีดแก้ไข

𤯺, 𭺶, 𭺷

+14 ขีดแก้ไข

𤯻, 𤯼, 𤯾, 𤯿

+16 ขีดแก้ไข

𤰀

+17 ขีดแก้ไข

𤰁, 𤰂