ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

巛 (รากอักษรจีนที่ 47)แก้ไข

−2 ขีดแก้ไข

𡿨

−1 ขีดแก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

𡿦𫶧

+1 ขีดแก้ไข

𡿧

+2 ขีดแก้ไข

𭗺

+3 ขีดแก้ไข

𡿩𡿪𡿫𡿬𡿭𭗻𭗼

+4 ขีดแก้ไข

𡿮𡿯𡿰𪩡𭗽𭗾

+5 ขีดแก้ไข

𡿱𡿲𡿳𡿴𡿵𡿶𭗿

+6 ขีดแก้ไข

𡿷𡿸𡿹𡿺𡿻𪩢𭘀𰏃𰏄

+7 ขีดแก้ไข

𠙗𡿼𡿽𫶨𭘁

+8 ขีดแก้ไข

𡿾𡿿𢀀𫶩

+9 ขีดแก้ไข

𢀁

+11 ขีดแก้ไข

𢀂𰏅

+12 ขีดแก้ไข

𢀃𰏆

+13 ขีดแก้ไข

𢀄𢀅𢀆

+14 ขีดแก้ไข

𢀇

+15 ขีดแก้ไข

𢀈𱜖

+16 ขีดแก้ไข

𢀉𢀊

+17 ขีดแก้ไข

𢀋

+18 ขีดแก้ไข

𫶪

+19 ขีดแก้ไข

𢀌𢀍

+21 ขีดแก้ไข

𢀎

+24 ขีดแก้ไข

𢀏

+26 ขีดแก้ไข

𢀐