ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

巛 (รากอักษรจีนที่ 47)แก้ไข

−2 ขีดแก้ไข

𡿨

−1 ขีดแก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, , 𡿦, 𫶧

+1 ขีดแก้ไข

𡿧

+2 ขีดแก้ไข

𭗺

+3 ขีดแก้ไข

, , , 𡿩, 𡿪, 𡿫, 𡿬, 𡿭, 𭗻, 𭗼

+4 ขีดแก้ไข

, 𡿮, 𡿯, 𡿰, 𪩡, 𭗽, 𭗾

+5 ขีดแก้ไข

𡿱, 𡿲, 𡿳, 𡿴, 𡿵, 𡿶, 𭗿

+6 ขีดแก้ไข

𡿷, 𡿸, 𡿹, 𡿺, 𡿻, 𪩢, 𭘀, 𰏃, 𰏄

+7 ขีดแก้ไข

𠙗, 𡿼, 𡿽, 𫶨, 𭘁

+8 ขีดแก้ไข

, , 𡿾, 𡿿, 𢀀, 𫶩

+9 ขีดแก้ไข

𢀁

+11 ขีดแก้ไข

𢀂, 𰏅

+12 ขีดแก้ไข

, 𢀃, 𰏆

+13 ขีดแก้ไข

𢀄, 𢀅, 𢀆

+14 ขีดแก้ไข

𢀇

+15 ขีดแก้ไข

𢀈

+16 ขีดแก้ไข

𢀉, 𢀊

+17 ขีดแก้ไข

𢀋

+18 ขีดแก้ไข

𫶪

+19 ขีดแก้ไข

𢀌, 𢀍

+21 ขีดแก้ไข

𢀎

+24 ขีดแก้ไข

𢀏

+26 ขีดแก้ไข

𢀐