ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

釆 (รากอักษรจีนที่ 165)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

+1 ขีด

แก้ไข

+3 ขีด

แก้ไข

𨤏𬪺𮡎

+4 ขีด

แก้ไข

𨤐𨤑𮡏𰼗

+5 ขีด

แก้ไข

𫒀𬪻

+7 ขีด

แก้ไข

𨤒𨤓𨤔𲇀

+8 ขีด

แก้ไข

𨤕𨤖𨤗

+9 ขีด

แก้ไข

𨤘𨤙𮡐

+10 ขีด

แก้ไข

𤳛𨤚𨤛𨤜

+11 ขีด

แก้ไข

𨤝𮡑

+13 ขีด

แก้ไข

𨤞

+14 ขีด

แก้ไข

𨤟𨤠

+15 ขีด

แก้ไข

𨤡