ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

言 (รากอักษรจีนที่ 149)

แก้ไข

−1 ขีด

แก้ไข

𧥛𧥜

+0 ขีด

แก้ไข

+1 ขีด

แก้ไข

𧥝𧥞𧥟𰴧

+2 ขีด

แก้ไข

𧥠𬢚𬢛𮗷𮗸𰴨𰴩𰵊

+3 ขีด

แก้ไข

𧥡𧥢𧥣𧥤𧥥𧥦𧥧𧥨𧥩𧥪𧥫𧥬𧥭𫌲𫌳𬢜𬢝𬢞𮗹𮗺𲁡𲁢𲁣𲁤𫍙𬣙𬣚𰵋𰵌𲂂𲂃

+4 ขีด

แก้ไข

𧥮𧥯𧥰𧥱𧥲𧥳𧥴𧥵𧥶𧥷𧥸𧥹𧥺𧥻𧥼𧥽𧥾𧥿𧦀𧦁𧦂𧦃𧦄𧦅𧦆𧦇𧦈𧦉𧦊𧦋𧦌𧦍𧦎𧦏𧦐𧦑𧦒𧦓𧦔𧦕𧦖𧦗𧦘𧦙𧦚𧦛𫌴𫌵𬢟𬢠𮗻𮗼𮗽𮗾𰴪𲁥𲁦访𫍚𫍛𫟞𬣛𬣜𬣝𬣞𬣟𰵍𰵎𰵏𰵐𰵑𰵒𲂄𲂅

+5 ขีด

แก้ไข

訿𧦜𧦝𧦞𧦟𧦠𧦡𧦢𧦣𧦤𧦥𧦦𧦧𧦨𧦩𧦪𧦫𧦬𧦭𧦮𧦯𧦰𧦱𧦲𧦳𧦴𧦵𧦶𧦷𧦸𧦹𧦺𧦻𧦼𧦽𧦾𧦿𧧀𧧁𧧂𫌶𫌷𫌸𫌹𬢡𬢢𮗿𮘀𮘁𮘂𮘃𮘄𮘅𮘆𮘇𰴫𰴬𧮪𫍜𫍝𫍞𫍟𫍠𫍡𫟟𬣠𬣡𬣢𬣣𬣤𬣥𬣦𬣧𰵓𰵔𰵕𰵖𰵗𰵘𰵙𰵚𰵛𰵜𰵝𰵞𰵟𰵠𰵡𲂆𲂇

+6 ขีด

แก้ไข

詿𧧃𧧄𧧅𧧆𧧇𧧈𧧉𧧊𧧋𧧌𧧍𧧎𧧏𧧐𧧑𧧒𧧓𧧔𧧕𧧖𧧗𧧘𧧙𧧚𧧛𧧜𧧝𧧞𧧟𧧠𧧡𧧢𧧣𧧤𧧥𧧦𧧧𧧨𧧩𧧪𧧫𧧬𧧭𧧮𧧯𧧰𧧱𧧲𧧳𧨜𫌺𫌻𬢣𬢤𬢥𬢦𬢧𬢨𬢩𮘈𮘉𮘊𮘋𮘌𮘍𮘎𰴭𰴮𰴯𰴰𰴱𰴲𰴳𰴴𰴵𰴶𰴷𰴸𲁧𲁨𲁩𫍢𫍣𫍤𫍥𫍦𬣨𬣩𬣪𬣫𬣬𬣭𬣮𬣯𬣰𬣱𬣲𬣳𰵢𰵣𰵤𰵥𰵦𲂈𲂉𲂊

+7 ขีด

แก้ไข

𧧴𧧵𧧶𧧷𧧸𧧹𧧺𧧻𧧼𧧽𧧾𧧿𧨀𧨁𧨂𧨃𧨄𧨅𧨆𧨇𧨈𧨉𧨊𧨋𧨌𧨍𧨎𧨏𧨐𧨑𧨒𧨓𧨔𧨕𧨖𧨗𧨘𧨙𧨚𧨛𧨝𧨞𧨟𧨠𧨡𧨢𧨣𧨤𧨥𫌼𫌽𫌾𬢪𬢫𬢬𬢭𮘏𮘐𮘑𮘒𮘓𮘔𮘕𮘖𰴹𰴺𰴻𫍧𫍨𫍩𫍪𬣴𬣵𬣶𬣷𬣸𬣹𬣺𬣻𬣼𮙉𰵧𰵨𰵩𰵪𰵫𰵬𰵭𰵮𰵯𲂋𲂌𲂍

+8 ขีด

แก้ไข

調𧨦𧨧𧨨𧨩𧨪𧨫𧨬𧨭𧨮𧨯𧨰𧨱𧨲𧨳𧨴𧨵𧨶𧨷𧨸𧨹𧨺𧨻𧨼𧨽𧨾𧨿𧩀𧩁𧩂𧩃𧩄𧩅𧩆𧩇𧩈𧩉𧩊𧩋𧩌𧩍𧩎𧩏𧩐𧩑𧩒𧩓𧩔𧩕𧩖𧩗𧩘𧩙𧩚𧩛𧩜𧩝𧩞𧩟𧩠𧩡𧩢𫌿𫍀𬢮𬢯𬢰𬢱𬢲𬢳𮘗𮘘𮘙𮘚𮘛𮘜𮘝𮘞𮘟𮘠𰴼𰴽𲁪𲁫𲁬𲁭诿𫍫𫍬𫍭𫍮𫟠𫟡𬣽𬣾𬣿𬤀𬤁𬤂𬤃𬤄𬤅𬤆𰵰𰵱𰵲𰵳𰵴𰵵𰵶𰵷𰵸𲂎𲂏

+9 ขีด

แก้ไข

諿𧩣𧩤𧩥𧩦𧩧𧩨𧩩𧩪𧩫𧩬𧩭𧩮𧩯𧩰𧩱𧩲𧩳𧩴𧩵𧩶𧩷𧩸𧩹𧩺𧩻𧩼𧩽𧩾𧩿𧪀𧪁𧪂𧪃𧪄𧪅𧪆𧪇𧪈𧪉𧪊𧪋𧪌𧪍𧪎𧪏𧪐𧪑𧪒𧪓𧪔𧪕𧪖𧪗𫍁𫍂𫍃𫍄𫍅𬢴𬢵𬢶𬢷𬢸𬢹𮘡𮘢𮘣𮘤𮘥𮘦𮘧𮘨𮘩𮘪𰴾𰴿𰵀𰵁𰵂𲁮𲁯𲁰𲁱𫍯𫍰𫍱𫍲𫍳𫍴𬤇𬤈𬤉𬤊𬤋𬤌𬤍𬤎𬤏𲂐𲂑𲂒

+10 ขีด

แก้ไข

𠐜𧪘𧪙𧪚𧪛𧪜𧪝𧪞𧪟𧪠𧪡𧪢𧪣𧪤𧪥𧪦𧪧𧪨𧪩𧪪𧪫𧪬𧪭𧪮𧪯𧪰𧪱𧪲𧪳𧪴𧪵𧪶𧪷𧪸𧪹𧪺𧪻𧪼𧪽𧪾𧪿𧫀𧫁𧫂𧫃𧫄𧫅𧫆𧫇𧫈𧫉𧫊𧫋𧫌𧫍𧫎𧫏𧫐𧫑𫍆𫍇𫍈𬢺𬢻𬢼𬢽𬢾𬢿𬣀𬣁𬣂𬣃𬣄𮘫𮘬𮘭𮘮𮘯𰵃𰵄𲁲𲁳𫍵𫍶𫍷𫍸𫟢𬤐𬤑𬤒𬤓𬤔𬤕𬤖𬤗𰵹𰵺𰵻𰵼𰵽𰵾𰵿

+11 ขีด

แก้ไข

𧫒𧫓𧫔𧫕𧫖𧫗𧫘𧫙𧫚𧫛𧫜𧫝𧫞𧫟𧫠𧫡𧫢𧫣𧫤𧫥𧫦𧫧𧫨𧫩𧫪𧫫𧫬𧫭𧫮𧫯𧫰𧫱𧫲𧫳𧫴𧫵𧫶𧫷𧫸𧫹𧫺𧫻𧫼𧫽𫍉𫍊𫍋𫍌𬣅𮘰𮘱𮘲𮘳𮘴𮘵𮘶𮘷𮘸𰵅𲁴𲁵𫍹𫍺𬤘𬤙𬤚𬤛𬤜𰶀𰶁𰶂𰶃𲂓𲂔

+12 ขีด

แก้ไข

謿𧫾𧫿𧬀𧬁𧬂𧬃𧬄𧬅𧬆𧬇𧬈𧬉𧬊𧬋𧬌𧬍𧬎𧬏𧬐𧬑𧬒𧬓𧬔𧬕𧬖𧬗𧬘𧬙𧬚𧬛𧬜𧬝𧬞𧬟𧬠𧬡𧬢𧬣𧬤𧬥𧬦𫍍𫍎𫍏𬣆𬣇𬣈𬣉𮘹𮘺𮘻𮘼𮘽𰵆𰵇𰵈𲁶𲁷𲁸𲁹𫍻𫍼𬤝𬤞𬤟𬤠𬤡𬤢𬤣𬤤𬤥𮙊𰶄𰶅𰶆𰶇𰶈

+13 ขีด

แก้ไข

𧬧𧬨𧬩𧬪𧬫𧬬𧬭𧬮𧬯𧬰𧬱𧬲𧬳𧬴𧬵𧬶𧬷𧬸𧬹𧬺𧬻𧬼𧬽𧬾𧬿𧭀𧭁𫍐𫍑𬣊𬣋𮘾𮘿𮙀𮙁𮙂𲁺𫍽𬤦𬤧𬤨𰶉𰶊𰶋𲂕𲂖

+14 ขีด

แก้ไข

𧭂𧭃𧭄𧭅𧭆𧭇𧭈𧭉𧭊𧭋𧭌𧭍𧭎𧭏𧭐𧭒𧭓𧭔𧭕𧭖𧭗𧭘𧭙𧭚𧭛𫍒𬣌𬣍𬣎𬣏𬣐𬣑𮙃𮙄𰵉𲁻𲁼𲁽𫍾𬤩𬤪𬤫𬤬𰶌𰶍𰶎

+15 ขีด

แก้ไข

譿𧭑𧭜𧭝𧭞𧭟𧭠𧭡𧭢𧭣𧭤𧭥𧭦𧭧𧭨𧭩𧭪𧭫𧭬𧭭𧭮𧭯𧭰𧭱𧭲𧭳𧭴𧭵𧭶𧭷𫟝𬣒𬣓𬣔𮙅𮙆𲁾𫍿𬤭𮙋𲂗

+16 ขีด

แก้ไข

𧭸𧭹𧭺𧭻𧭼𧭽𧭾𧭿𧮀𧮁𧮂𧮃𧮄𫍓𬣕𮙇𲁿𬤮

+17 ขีด

แก้ไข

𣌚𧮅𧮆𧮇𧮈𧮉𧮊𧮋𧮌𧮍𧮎𧮏𧮐𫍔𫍕𫍖𬣖𬤯𰶏

+18 ขีด

แก้ไข

𧮑𧮒𧮓𧮔𧮕𧮖𧮗𧮘𮙈𬤰𬤱

+19 ขีด

แก้ไข

𧮙𧮚𧮛𧮜𧮝𫍗𲂀𲂁

+20 ขีด

แก้ไข

𧮞𧮟𧮠𧮡

+21 ขีด

แก้ไข

𧮢𧮣𧮤𧮦𧮧𫍘

+22 ขีด

แก้ไข

𧮨𬣗

+23 ขีด

แก้ไข

𬣘

+32 ขีด

แก้ไข

𧮩