ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

屮 (รากอักษรจีนที่ 45)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, , 𡳾

+1 ขีดแก้ไข

,

+2 ขีดแก้ไข

𡳿, 𭕾

+3 ขีดแก้ไข

, 𡴀, 𡴁, 𡴂, 𡴃, 𡴄, 𡴅, 𭕿

+4 ขีดแก้ไข

, , 𡴆, 𡴇, 𡴈, 𡴉, 𡴊

+5 ขีดแก้ไข

𡴋, 𡴌, 𡴍

+6 ขีดแก้ไข

𡴎, 𡴏, 𡴐, 𡴑, 𡴒, 𡴓, 𡴔

+7 ขีดแก้ไข

𡴕, 𡴖, 𡴗, 𡴘, 𡴙, 𡴚, 𫵮

+8 ขีดแก้ไข

𡴛, 𡴜

+9 ขีดแก้ไข

𡴝, 𡴞, 𡴟, 𡴠, 𡴡, 𡴢, 𡴣, 𰎈

+10 ขีดแก้ไข

𡴤, 𡴥

+11 ขีดแก้ไข

𫵯, 𫵰

+12 ขีดแก้ไข

𡴦, 𡴧, 𡴨, 𡴩

+15 ขีดแก้ไข

𡴪

+18 ขีดแก้ไข

𡴫

+19 ขีดแก้ไข

𡴬