ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

屮 (รากอักษรจีนที่ 45)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

𡳾

+1 ขีดแก้ไข

+2 ขีดแก้ไข

𡳿𭕾

+3 ขีดแก้ไข

𡴀𡴁𡴂𡴃𡴄𡴅𭕿

+4 ขีดแก้ไข

𡴆𡴇𡴈𡴉𡴊

+5 ขีดแก้ไข

𡴋𡴌𡴍

+6 ขีดแก้ไข

𡴎𡴏𡴐𡴑𡴒𡴓𡴔

+7 ขีดแก้ไข

𡴕𡴖𡴗𡴘𡴙𡴚𫵮𱛄

+8 ขีดแก้ไข

𡴛𡴜

+9 ขีดแก้ไข

𡴝𡴞𡴟𡴠𡴡𡴢𡴣𰎈

+10 ขีดแก้ไข

𡴤𡴥

+11 ขีดแก้ไข

𫵯𫵰

+12 ขีดแก้ไข

𡴦𡴧𡴨𡴩

+15 ขีดแก้ไข

𡴪

+18 ขีดแก้ไข

𡴫

+19 ขีดแก้ไข

𡴬