𡴋 U+21D0B, 𡴋
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D0B
𡴊
[U+21D0A]
CJK Unified Ideographs Extension B 𡴌
[U+21D0C]
𡴋 U+2F8F8, 𡴋
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8F8
𣪍
[U+2F8F7]
CJK Compatibility Ideographs Supplement 𣫺
[U+2F8F9]

ข้ามภาษาแก้ไข

อักษรจีนแก้ไข

𡴋 (รากอักษรจีนที่ 45, +5, 8 ขีด, การประกอบ)

อ้างอิงแก้ไข