ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

鼎 (รากอักษรจีนที่ 206)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, 𪔂

+2 ขีดแก้ไข

, , , 𪔃

+3 ขีดแก้ไข

, , 𪔄, 𪔅, 𪔆, 𫜠, 𬹥, 𮮥

+4 ขีดแก้ไข

𪔇, 𬹦, 𬹧

+5 ขีดแก้ไข

𬹨

+6 ขีดแก้ไข

𪔈

+9 ขีดแก้ไข

𬹩

+10 ขีดแก้ไข

𪔉, 𫜡, 𬹪

+11 ขีดแก้ไข

, , 𬹫

+15 ขีดแก้ไข

𪔊

+17 ขีดแก้ไข

𬹬