ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

赤 (รากอักษรจีนที่ 155)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

𧹘

+2 ขีดแก้ไข

𧹙, 𧹚

+3 ขีดแก้ไข

+4 ขีดแก้ไข

, , , 𧹛, 𧹜, 𬦁

+5 ขีดแก้ไข

𧹝, 𧹞, 𧹟, 𫎭

+6 ขีดแก้ไข

, , , , 𧹠, 𧹡, 𧹢, 𫎮, 𬦂, 𰷯

+7 ขีดแก้ไข

, , , 𧹣, 𧹤, 𧹥, 𧹦

+8 ขีดแก้ไข

𧹧, 𧹨, 𧹩, 𧹪, 𧹫, 𫎯

+9 ขีดแก้ไข

, , , 𧹬, 𧹭, 𧹮, 𧹯, 𧹰, 𧹱, 𬦃, 𮚱

+10 ขีดแก้ไข

, 𧹲, 𧹳, 𧹴, 𧹵

+11 ขีดแก้ไข

𧹶, 𧹷, 𫎰

+12 ขีดแก้ไข

𧹸, 𧹹, 𧹺, 𧹻, 𧹼

+14 ขีดแก้ไข

, 𧹽, 𧹾, 𧹿

+15 ขีดแก้ไข

𧺀, 𧺁, 𬦄

+16 ขีดแก้ไข

𧺂, 𧺃, 𧺄, 𧺅

+17 ขีดแก้ไข

𰷰