ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

艮 (รากอักษรจีนที่ 138)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

+2 ขีดแก้ไข

+3 ขีดแก้ไข

𦫋, 𰰔

+5 ขีดแก้ไข

𦫌, 𦫍

+6 ขีดแก้ไข

𦫎

+7 ขีดแก้ไข

𦫏, 𮎘

+8 ขีดแก้ไข

𮎙

+9 ขีดแก้ไข

𦫐

+11 ขีดแก้ไข

, 𦫑, 𮎚

+14 ขีดแก้ไข

𦫒

+17 ขีดแก้ไข