ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

瓜 (รากอักษรจีนที่ 97)แก้ไข

−1 ขีดแก้ไข

𤓰

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

𰢛

+3 ขีดแก้ไข

, 𤫪, 𪼳

+4 ขีดแก้ไข

, , 𤫫, 𤫬, 𤫭, 𤫮, 𤫯, 𪼴, 𭺗

+5 ขีดแก้ไข

, , , , 𤫰, 𤫱, 𤫲, 𤫳, 𤫴, 𬎢, 𬎣, 𭺘, 𰢜

+6 ขีดแก้ไข

, , , 𤫵, 𤫶, 𤫷, 𤫸, 𤫹

+7 ขีดแก้ไข

, 𤫺, 𤫻, 𤫼, 𤫽, 𤫾, 𤫿, 𤬀, 𰢝

+8 ขีดแก้ไข

, 𤬁, 𤬂, 𤬃, 𤬄, 𤬅, 𤬆, 𪼵, 𰢞, 𰢟

+9 ขีดแก้ไข

, , , 𤬈, 𤬉, 𤬊, 𤬋, 𤬌

+10 ขีดแก้ไข

, , 𤬇, 𤬍, 𤬐, 𤬑, 𤬒, 𤬓, 𤬔, 𤬕

+11 ขีดแก้ไข

, 𤬎, 𤬏, 𤬖, 𭺙

+12 ขีดแก้ไข

𤬗

+13 ขีดแก้ไข

, 𤬘, 𤬙, 𤬚, 𭺚, 𰢠

+14 ขีดแก้ไข

+16 ขีดแก้ไข

𤬛, 𤬜, 𤬝

+17 ขีดแก้ไข

, 𤬞, 𤬟, 𰢡

+18 ขีดแก้ไข

𤬠, 𤬡

+19 ขีดแก้ไข

, 𤬢

+21 ขีดแก้ไข

, 𤬣, 𤬤

+25 ขีดแก้ไข

𤬥