ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

乙 (รากอักษรจีนที่ 5) แก้ไข

+0 ขีด แก้ไข

𠃉𠃊𠃋𠃌𠃍𠃎𠃑

+1 ขีด แก้ไข

𠃏𠃐

+2 ขีด แก้ไข

𠃒𠃓𠃔𬼖𰀰

+3 ขีด แก้ไข

𠁾𠃕𠃖𠃗𠃘𠃙𠃚𠃛⁕、𠃜𠃝𫡢𬼗𬼘𰀱𱎀

+4 ขีด แก้ไข

𠃞𠃟𠃠𠃡𠃢𠃣𪜐𫡣𬼙𬼚𬼛𬼜𰀲𰀳𰀴𰀵𱎁

+5 ขีด แก้ไข

𠃤𠃥𠃦𠃧𠃨𪜑𫡤𬼝𬼞𬼟𬼠𬼡𬼢𰀶𰀷𰀸𰀹𰀺𰀻𰀼𱎂𱎃

+6 ขีด แก้ไข

𠃩𠃪𠃬𠧝𪜒𪜓𫡥𫡦𫡧𬼣𬼤𰀽𰀾𰀿𰁀𱎄𱎅

+7 ขีด แก้ไข

𠃭𠃮𠃯𪜔𫡨𬼥𬼦𬼧𰁁𰁂𰁃𱎆

+8 ขีด แก้ไข

𠂸𠃲𠃳𠃴𠃵𠃶𠃷𪜕𫡩𬼨𬼩𬼪𬼫𰁄𰁅𰁆𰁇𰁈𱎇

+9 ขีด แก้ไข

𠃸𠃹𠃺𠃻𤱡𪜖𪜗𫡪𫡫𫡬𬼬𬼭𰁉𰁊𰁋𱎈𱎉𱎊𱎋

+10 ขีด แก้ไข

乿⁕、𠃼𠃽𠃾𠃿𠄀𠄁𠄂𪜘𫡭𫡮𬼮𬼯𬼰𬼱𰁌

+11 ขีด แก้ไข

𥝀𪜙𪜚𬼲𬼳𬼴𰁍𱎌𱎍

+12 ขีด แก้ไข

𠄃𠄄𪜛𫡯𫡰𬼵𱎎

+13 ขีด แก้ไข

𠄅𠄆𠄇𠄈𢆡⁕、𰁎𱎏

+14 ขีด แก้ไข

𰁏

+15 ขีด แก้ไข

𰁐

+16 ขีด แก้ไข

𠄉𰁑𱎐

+18 ขีด แก้ไข

𠄊

+19 ขีด แก้ไข

𠄋