ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

尸 (รากอักษรจีนที่ 44)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, 𡰣

+1 ขีดแก้ไข

, 𪛛, 𰍰

+2 ขีดแก้ไข

, , , 𡰤, 𡰥, 𡰦, 𡰧, 𡰨, 𡰴, 𭕔

+3 ขีดแก้ไข

, , , 𡰩, 𡰪, 𡰫, 𡰬, 𡰭, 𡰮, 𡰯, 𡰰, 𡰱, 𡰲, 𡰳, 𫝲

+4 ขีดแก้ไข

, 尿, , , , , , 𡰵, 𡰶, 𡰷, 𡰸, 𡰹, 𡰺, 𡰻, 𡰼, 𡰽, 𪨉, 𪨊, 𪨋, 𫵓, 𫵔, 𫵕, 𰍱, 𰍲

+5 ขีดแก้ไข

, , , , , , , , , , 𡰾, 𡰿, 𡱀, 𡱁, 𡱂, 𡱃, 𡱄, 𡱅, 𡱆, 𡱇, 𡱈, 𡱉, 𡱊, 𡱋, 𪨌, 𫵖, 𫵗, 𫵘, 𭕕, 𭕖, 𭕗, 𭕘, 𰍳, 𰍴

+6 ขีดแก้ไข

, , , , , , , , , , 𡱌, 𡱍, 𡱎, 𡱏, 𡱐, 𡱑, 𡱒, 𡱓, 𡱔, 𡱕, 𡱖, 𡱗, 𡱘, 𡱙, 𡱚, 𡱛, 𡱜, 𡱝, 𡱞, 𡱟, 𡱠, 𡱡, 𢇀, 𪨍, 𪨎, 𫵙, 𫵚, 𫵛, 𫵜, 𫵝, 𭕙, 𭕚, 𭕛, 𭕜, 𭕝, 𰍵, 𰍶, 𰍷

+7 ขีดแก้ไข

, , , , , , , , , , 𡱢, 𡱣, 𡱤, 𡱥, 𡱦, 𡱧, 𡱨, 𡱩, 𡱪, 𡱫, 𡱬, 𡱭, 𡱮, 𡱯, 𡱰, 𡱱, 𡱲, 𡱳, 𡱴, 𡱵, 𡱶, 𡱷, 𡱸, 𡱹, 𪨏, 𪨐, 𫵞, 𫵟, 𭕞, 𭕟, 𰍸, 𰍹, 𰍺, 𰍻

+8 ขีดแก้ไข

, , , , , , , 𡱺, 𡱻, 𡱼, 𡱽, 𡱾, 𡱿, 𡲀, 𡲁, 𡲂, 𡲃, 𡲄, 𡲅, 𡲆, 𡲇, 𡲈, 𡲉, 𡲊, 𡲋, 𡲌, 𡲍, 𡲎, 𡲏, 𡲐, 𡲑, 𡲒, 𡲓, 𪨑, 𫵠, 𭕠, 𭕡, 𭕢, 𭕣, 𰍼, 𰍽, 𰍾

+9 ขีดแก้ไข

, , , , , , 𡲔, 𡲕, 𡲖, 𡲗, 𡲘, 𡲙, 𡲚, 𡲛, 𡲜, 𡲝, 𡲞, 𡲟, 𡲠, 𡲡, 𡲢, 𡲣, 𡲤, 𡲥, 𡲦, 𡲧, 𡲨, 𡲩, 𡲪, 𡲫, 𪨕, 𪨖, 𪨗, 𪨘, 𭕤, 𰍿, 𰎀

+10 ขีดแก้ไข

𡲬, 𡲭, 𡲮, 𡲯, 𡲰, 𡲱, 𡲲, 𡲳, 𡲴, 𡲵, 𡲶, 𡲷, 𡲸, 𡲹, 𡲺, 𡲻, 𡲼, 𡲽, 𡲾, 𡲿, 𡳀, 𡳁, 𡳂, 𡳃, 𪨒, 𪨓, 𪨔, 𫵡, 𭕥, 𭕦, 𭕧, 𭕨, 𭕩, 𭕪, 𭕫, 𭕬, 𭕭, 𰎁

+11 ขีดแก้ไข

, , , , , 𡳄, 𡳅, 𡳆, 𡳇, 𡳈, 𡳉, 𡳊, 𡳋, 𡳌, 𡳍, 𡳎, 𡳏, 𪨙, 𪨚, 𫵢, 𫵣, 𫵤, 𫵥, 𭕮, 𭕯, 𰎂

+12 ขีดแก้ไข

, , , , , , 𡳐, 𡳑, 𡳒, 𡳓, 𡳔, 𡳕, 𡳖, 𡳗, 𡳘, 𡳙, 𡳚, 𡳛, 𡳜, 𡳝, 𡳞, 𪨛, 𪨜, 𭕰, 𭕱, 𭕲, 𭕳, 𭕴, 𭕵, 𰎃, 𰎄, 𰎅

+13 ขีดแก้ไข

𡳟, 𡳠, 𡳡, 𡳢, 𡳣, 𡳤, 𡳥, 𡳦, 𡳧, 𪨝, 𫵦, 𫵧, 𰎆

+14 ขีดแก้ไข

, 𡳨, 𡳩, 𪨞, 𫵨, 𭕶

+15 ขีดแก้ไข

, , 𡳪, 𡳫, 𫵩, 𭕷, 𭕸

+16 ขีดแก้ไข

, , 𡳬, 𡳭, 𡳮, 𡳯, 𡳰, 𪨟, 𪨠, 𫵪, 𫵫, 𭕹, 𭕺, 𰎇

+17 ขีดแก้ไข

𡳱, 𡳲, 𡳳, 𡳴

+18 ขีดแก้ไข

, 𡳵, 𡳶, 𡳷, 𫵬, 𫵭, 𭕻

+19 ขีดแก้ไข

𡳸, 𡳹, 𡳺, 𪨡

+20 ขีดแก้ไข

𭕼

+21 ขีดแก้ไข

, 𡳻, 𭕽

+22 ขีดแก้ไข

𡳼, 𡳽