ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

香 (รากอักษรจีนที่ 186)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

𩠺

+4 ขีดแก้ไข

𩠻𩠼𩠽𬳜𱄎

+5 ขีดแก้ไข

𩠾𩠿𩡀𩡁𩡃𩡄

+6 ขีดแก้ไข

𩡂𩡅𩡆𫗼𫗽𮩧𮩨

+7 ขีดแก้ไข

𩡇𩡈𱄏𲋮

+8 ขีดแก้ไข

𩡉𩡊𩡋𩡏𫗾𬳝𬳞𮩩𮩪𲋯𲋰

+9 ขีดแก้ไข

𩡌𩡍𩡎𩡐𩡑𩡒𫗿𬳟𬳠

+10 ขีดแก้ไข

𩡓𩡔𩡕𩡖𩡗𩡘𬳡𬳢𬳣𮩫𮩬𲋱

+11 ขีดแก้ไข

𩡙𩡚𩡛𩡜𫘀𫘁𬳤𬳥𬳦𮩭𱄐

+12 ขีดแก้ไข

𩡝𩡞𩡟𩡠𩡡𫘂𬳧𮩮

+13 ขีดแก้ไข

𩡢𩡣𫘃𮩯𮩰

+14 ขีดแก้ไข

𩡤𮩱𲋲

+15 ขีดแก้ไข

𥗶

+17 ขีดแก้ไข

𩡥

+18 ขีดแก้ไข

+19 ขีดแก้ไข

𩡦

+20 ขีดแก้ไข

𫘄