ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

曰 (รากอักษรจีนที่ 73)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

+2 ขีดแก้ไข

, , , 𭨘

+3 ขีดแก้ไข

, , 𣌡, 𣌢, 𬁟, 𬁠

+4 ขีดแก้ไข

, 𣌣, 𣌤, 𣌥, 𣌦, 𬁡

+5 ขีดแก้ไข

, 𣆉, 𣌧, 𣌨, 𣌩, 𣌪, 𣌫, 𣌬, 𭨙, 𭨚

+6 ขีดแก้ไข

, , 𣌭, 𣌮, 𣌯, 𣌰, 𣌱, 𣌲, 𣌳, 𣌴, 𣌵, 𣌶, 𬁢, 𭨛, 𭨜

+7 ขีดแก้ไข

, , , , 𣌷, 𣌸, 𣌹, 𣌺, 𬁣, 𬁤

+8 ขีดแก้ไข

, , , , 𣌻, 𣌼, 𣌽, 𬁥, 𬁦, 𬁧, 𭨝, 𰖿, 𰗀

+9 ขีดแก้ไข

, 𣌾, 𣌿, 𣍀, 𣍁, 𣍂

+10 ขีดแก้ไข

, , 𣍃, 𣍄, 𣍅, 𬁨, 𬁩, 𬁪, 𭨞, 𰗁

+11 ขีดแก้ไข

𣍆, 𣍇, 𣍈, 𣍉, 𣍊, 𪱕, 𬁫, 𭨟, 𭨠, 𭨡, 𭨢

+12 ขีดแก้ไข

, , 𣍋, 𣍌, 𣍍, 𣍎, 𪱖, 𪱗

+13 ขีดแก้ไข

, 𣍏, 𣍐, 𬁬

+14 ขีดแก้ไข

𣍑, 𣍒, 𣍓, 𣍔, 𣍕, 𰗂

+15 ขีดแก้ไข

𣍖, 𣍗, 𪱘

+16 ขีดแก้ไข

𣍘, 𣍙, 𬁭, 𬁮, 𬁯

+17 ขีดแก้ไข

, 𭨣

+20 ขีดแก้ไข

𣍚

+21 ขีดแก้ไข

𠑱

+23 ขีดแก้ไข

𰗃

+24 ขีดแก้ไข

𣍛

+31 ขีดแก้ไข

𣍜